15. října 2015 –– architektura –– Nela Haraštová

Newyorský ateliér MOS Architects navrhl prostory pro studenty umění, architektury, designu a fotografování. Do již existujícího kampus dánské vysoké školy v Krabbesholmu zasadily novou hmotu, která citlivě odkazuje na historii místa a univerzity.

Dánská univerzita Højskole se obrátila na ateliér MOS Architects s požadavkem rozšířit, případně přemístit, některé prostory školy a nabídnout studentům uměleckých oborů samostatný funkční celek v rámci stávajícího kampusu.

Nový objekt tvoří půdorysně nepravidelný trojúhelník s tím, že jednotlivé hmoty jsou spíše úzké a prodloužené. Tento tvar umožnil nejvýhodnější orientaci vůči světovým stranám, tak aby zbytečně nevznikla celodenně tmavá nebo přesvětlená místa. Výrazné tvarosloví a zakončení střech odkazující na hospodářské stavby a dřívější farmy na tomto území. Stavba je převážně jednopodlažní s poměrně vysokými stropy. V některých úsecích byla vytvořena menší mezipatra pro odpočinek a relaxaci zatížených studentů.

Uspořádáním hmot studií vzniklo neformální nádvoří a meziprostory, které jsou pravidelně opticky propojeny s interiérem pomocí velkých ploch oken. Vzniklé verandy dopomohly k otevřenosti a propojení s okolní přírodou a kampusem samotným, ale zároveň poskytují prostor pro sociální a vizuální interakce studentů.

Studia jsou vybaveny židlemi a stoly pro běžnou práci. Okna jsou opatřena žaluziemi, kterými mohou studenti regulovat množství světla. Mobiliář také nabízí různé kompoziční varianty a tím splňuje základní požadavky uživatelů tedy studentů. Nebyl však nijak speciálně navržen pro lehčí manipulaci. Skrze celou délku jedné hmotu byl ponechán výhled, ta tedy není v interiéru nijak výrazně opticky přerušena.

Konstrukce byla obložena surovými cementovými panely. Zajímavé je, že tento materiál byl použit jak pro obklad obvodových stěn tak i střech. Návrh nového objektu měl podle idejí architektů odkazovat jak na historické univerzitní budovy z 16. století, tak i na velké průmyslové a zemědělské stavby v blízkém okolí. Podle studentů působil na první dojem objekt čistým a solidním designem.

Čtěte další články na téma školaDánsko

Foto a zdroj: MOS Architects