20. prosince 2015 –– architektura –– Jitka Prokopičová

V holandském městě Arnhem bylo v polovině listopadu otevřeno nové supermoderní nádraží postavené podle projektu architektonické kanceláře UNStudio. Originálně řešená nádražní hala nemá skoro žádnou rovnou linii, ale pouze organické tvary tvořící plynoucí vlnu s minimem podpěr.

Nádraží v Arnhemu je výsledkem ambiciozního projektu, který nezahrnoval jenom novou halu a rozšíření počtu nástupišť, ale také vybudování nových garáží, autobusového i trolejbusového nádraží, parkoviště pro kola a postavení nových obchodních a kancelářských prostor. Výstavba nového  nádraží v Arnhemu byla holandskou vládou zařazena mezi klíčové projekty železniční infrastruktury. Arnhem je totiž jedním z nejdůležitějších železničních dopravních uzlů, kde se křižují lokální i mezinárodní trasy – projíždí tudy rychlostní vlaky vedoucí z Německa přes Holandsko do Belgie.

Celý komplex  navrhla architektonická kancelář UNStudio, v jejímž čele stojí  známí architekti Ben van Berkel a Caroline Bos. Projekt nové nádražní haly nemá skoro žádnou rovnou linii, ale pouze organické tvary tvořící jednu velkou plynoucí vlnu s geometricky zaoblenou střechou s minimem podpěr. Architekti využili nerovnosti terénu pro zajímavou architekturu. Různé úrovně podlaží v jednotlivých částech komplexu na sebe plynule navazují a vzájemně se prolínají spojovacími schodišti, rampami či přemostěními. Dokonce i podlaha v terminálu se v některých místech svažuje. Van Berkel se údajně inspiroval krajinou okolo Arnhemu, která není úplně typicky holandská a vyznačuje se mírnými kopci.

Původně byla nádražní hala navržena celá z betonu, ale nakonec se z úsporných a technických důvodů rozhodlo pro ocelovou konstrukci. Složitou konstrukci dodala společnost, jejímž původním zaměřením je konstrukce námořních lodí, ale která se v posledních letech specializuje také na pozemní stavby z oceli. Nádraží v Arnhemu je nyní unikátní kombinací oceli, betonu a skla. Výjimečným rysem projektu je komplexní forma, limitované množství podpěr a strukturální interakce mezi jednotlivými částmi.

Po futuristické špici Rotterdam Centraal (Team CS – Benthem Crouwel  Architects, MSVA – Meyer en van Schooten Architecten a West 8) má nyní další holandské město architektonicky výjimečné  nádraží, které přinese komfort cestujícím, ale bude jistě sbírat i ceny za architekturu.

Čtěte další články na téma nádražíUNStudio

Foto: UNStudio, Ronald Tilleman a Frank Hanswijk
Zdroj: UNStudio