22. prosince 2015 –– architektura –– Ondřej Krynek

Bývalý závod Piettovy papírny v Plzni, který původně vznikl na konci 19. století, prošel velmi zdařilou konverzí na multifunkční kulturní centrum nazvané Papírna. Snažení posledních třech let stejnojmenného občanského sdružení vyústil v otevření kavárny, komunitního centra, galerie a prostoru pro sport či hudební vystoupení.

Industriální dědictví má v současnosti tři podoby. Bývalé továrny se v lepším případě nechávají ladem v horším se srovnají se zemí a ustoupí novostavbám. Výjimkami jsou konverze na divadla, kanceláře či kulturní centra jako například Papírna Plzeň. Po dvou letech snažení se konverze objektu na Slovanech posouvá do druhé poloviny své etapy, soustředěné na hudbu, performing arts, galerii a komunitní centrum.

Aktuálně v objektu funguje Café Papírna s vlastní samozásobitelnou komunitní zahradou. V objektu je již dlouhodobě galerie, která nabízí i známá jména na české výtvarné scéně. Nejnovějším cílem letošního roku bylo performing arts se snahou obnovit hodnoty mezi mládeží a dospívající generací. Dlouhodobě pak dobře fungují koncertní vystoupení a přednášky. Prostor zde mají i taneční vystoupení, alternativní divadla, workshopy a semináře.

„Papírna poskytuje multifunkční využití – kromě zmíněných kulturních aktivit a kavárenského provozu  je v dalších letech plánován rozvoj konceptu vzdělávání a přednášek, přes řemesla, bydlení, sport, různé kurzy až po pronájem ateliérů a ostatních, dosud volných, prostor. Prostory jsou svým způsobem experimentální –  tj. nabízejí velkou škálu možností pro umění a společnost. Součástí budoucího konceptu je i vytvoření rezidenčních bytů a úprava veřejného prostranství – vznik náplavky k sousedící řece a piazzetty napojené  na budovu,“ dodávají zástupci Papírny k plánům.

Čtěte další články na téma konverzePlzeň

Foto a zdroj: Papírna Plzeň