16. února 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ve čtvrtek 25. února bude slavnostně zahájen stálý provoz světelné instalace LINKY, která je upevněna na jižní fasádě budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Dejvicích. Trojice autorů konceptu si od instalace slibuje zhodnocení vizuálního působení budovy. Kolemjdoucí budou moci do světelného působení LED panelů zasahovat svými mobilními telefony.

„Dnes veřejnosti představená světelná instalace na jižní fasádě budovy Fakulty elektrotechnické tak má zcela zásadní roli – v prvním plánu své existence vytváří možnost zcela nového dialogu zde se pohybujících obyvatel a návštěvníků města se stávající architekturou budovy (připusťme i svým způsobem zviditelnění celého komplexu staveb) a v citové oblasti vyplňuje polohu opuštěného místa bez energie a bez obsahu,“ uvádí zástupci projektu LINKY z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

„Instalace je naplněna řadou sympatických rolí a technologických možností. Může velmi výrazným způsobem doslova zhmotňovat, či do srozumitelných světelných efektů převádět data a údaje, týkající se zvolených oblastí – teploty a vlhkosti ovzduší, hladiny hluku v okolí, či znečištění životního prostředí vně i uvnitř budov. Umí vizualizovat informace o stavu datových toků na obou fakultách. Přináší však i možnosti, která v této době podobně koncipované světelné produkce nemají či o to neusilují. Okolojdoucí mohou interaktivně vstupovat do vizuálního tvaru a vyznění pomocí chytrých telefonů, mohou obraz propojovat se zvukovou instalací,“ dodávají.

Čtěte další články na téma fasádaČVUT

Foto a zdroj: LINKY FEL ČVUT