14. dubna 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražské architektonické studio Pavel Hnilička Architekti představilo územní studii na rozšíření obce Rantířov ležící nedaleko Jihlavy. Velmi zdařilý koncept počítá s rozšířením obce o více jak 60 parcel s domy, které by architektonicky držely vesnického ducha. Horní Rantířov by se mohl stát vzorem pro rozšiřování vesnic v Česku.

„Navrhli jsme rozšíření obce Rantířov v duchu tradiční parcelace českých vesnic. Domy jsou podélné a stojí vždy v rozích pozemků tak, aby se dala lépe využít zahrada a domy lépe formovaly veřejná prostranství. Veřejnému jsme věnovali více místa, jako mají velkorysé návsi středověkých lokačních plánů. V sídelní kaši jsem psal, že by bylo dobré a možné tyto chytré systémy používat i dnes. Jsem rád, že jsme to mohli v trochu větším měřítku prověřit,“ uvádí architekt Pavel Hnilička se svým studiem.

„Domy budou soudobé (a různé, pro zjednodušení jsme vložili jeden vzor), stejně tak i životní styl jejich obyvatel, parcelace však není a ani nemůže být předmětem módy. Stejně tak i dnešním městům 21. století nejlépe vyhovují struktury navržené před stovkami let. Veškeré pokusy o ‚nový a lepší‘ urbanismus z poloviny 20. století mají neduhy, protože zavržením starého, došlo k odvržení koncepce ulic a náměstí, koncepce uspořádání veřejného prostoru jako soustavy na sebe navazujících prostorů,“ dodává.

Čtěte další články na téma bydlení

Foto a zdroj: Pavel Hnilička Architekti