7. srpna 2016 –– architektura –– Jakub Sochor

Letos v srpnu uplyne 110 let od postavení vlastní vily Dušana Samuela Jurkoviče, která byla vybudována v letech 1905 až 1906 pod Wilsonovým lesem v tehdejším brněnském předměstí Žabovřesky. Stavba, jež představuje jeden z příkladů naplnění secesní ideje Gesamtkunswerk, náleží k vrcholným projevům modernismu inspirovaným britskou a vídeňskou modernou.

Jak upřesnilo dobové renomované periodikum Der Architekt, dům spočíval v soklu, postaveném z lomového kamene, a stavby, jíž tvořilo hrázděné zdivo vyplněné udusanou směsí strusky, písku a hydraulického vápna. Zdi byly obloženy korkovými deskami o tloušťce 4 centimetry zvenčí a 3 centimetry v interiéru, přičemž exteriérové obložení bylo pokryto cementovou omítkou, vnitřní sádrovou. Ve sklepě se nacházel byt domovníka a vinný sklípek, který byl přístupný ze zahrady.

Stavba byla provedena brněnským stavitelem Antonínem Tebichem. Ve výčtu zhotovitelů jednotlivých částí objektu a dodavatelů jeho vybavení, zaujme převaha Brňanů. Patří mezi ně vykonavatelé prací tesařských (František Zemánek), klempířských (Bedřich Studený), malířských (Jakub Ballon), čalounických (Jiří Ballon) či například sklenářských (Benedikt Škarda). V Brně působili rovněž dodavatelé vodovodního zařízení, plynovodu a klosetů (E. Káš) a zhotovitelé stolařských prací (Tomáš Hrdlička, František Kubásek, Mořic Doležel a žabovřeský Vilém Bednář) či nábytku.

Myšlenka Gesamtkunstwerku, neboli syntézy rozličných forem a projevů umělecké či uměleckořemeslné činnosti, byla v případě vlastního Jurkovičova domu naplněna společně s dalším ideálem secesní moderny, a sice domem milovníka umění. Objekt byl vybaven skulpturou od Jana Štursy (ve vstupní lodžii), gobelíny Rudolfa Schlattauera (v přístěnku a knihovničce) či malbou Antoše Frolky, provedenou dle originálu Joži Uprky.

Nutno poukázat rovněž na skleněnou mozaiku od Adolfa Kašpara, která tvořila dominantní prvek vstupního (jižního) průčelí a zachycovala výjev z pohádky Bača a drak. Svou fantaskní podstatou dotvářela malebný a romantický ráz stavby, jenž byl dán také výraznou barevností objektu. Jelikož se nedochovala, zpracoval motiv téže pohádky Josef Bolf (2009).

Čtěte další články na téma výročíarchitektura

Foto: Moravská galerie v Brně