24. listopadu 2016 –– architektura –– Ondřej Krynek

Čtvrteční vernisáží byla v pražské Galerii Jaroslava Fragnera zahájena výstava FA ČVUT 1976–2016, která potrvá až do 8. ledna 2017. Výstava představuje uplynulých 40 let obnovené Fakulty architektury na ČVUT v Praze výběrem 40 reprezentativních staveb od absolventů a pedagogů fakulty.

„Většinou obecně známá díla pedagogů a absolventů jsou doplněna srovnáním s dobovými školními pracemi – návštěvník tak může porovnat začátky a výsledky jejich architektonické práce. Vizuálně atraktivní je i zpětné srovnání grafických stylů a technik zpracování prezentací studentských prací a jejich vývoje v uplynulém období až k soudobé počítačové grafice,“ uvádí k výstavě Galerie Jaroslava Fragnera.

„Výstavu dále doplňují momenty ze života školy a činnosti studentského Spolku posluchačů architektury, nová knižní publikace připravená pedagogy či absolventy školy, a dále dokumentární film Hedviky Hlaváčkové Jednoduchej dům o nové budově ČVUT a její autorce Aleně Šrámkové a film Jany Chytilové Kritická židle: Rostislav Švácha,“ dodávají.

Na výstavě se mimo jiné prezentují stavby od architektů Jan Šrámek, Jan Bočan, Alena Šrámková, Jan Šrámek, Juraj Matula, Richard Sidej, Martin Tycar, Vladimír Sitta,Roman Brychta, Adam Halíř, Ondřej Hoffmeister, Petr Lešek, Petr Suske, Roman Koucký, Stanislav Fiala, Martin Kotík, Petr Burian, Petr Malínský, Richard Doležal a další.

Čtěte další články na téma výstava

Foto a zdroj: GJF