24. dubna 2017 –– architektura –– Jakub Sochor

Tým brněnského architekta Ivana Rullera vyhrál architektonicko-krajinářskou soutěž o podobu nábřeží řeky Svratky. Tématem klání bylo zpřístupnění obou svrateckých břehů, spolu s provedením protipovodňových opatření. Akce se zúčastnilo 21 týmů, mezi nimiž figurují návrhy architektů nejen z řady evropských zemí, ale i Japonska či Kolumbie.

Porotu soutěže, jejímž předsedou byl brněnský architekt Aleš Burian z atelieru Burian–Křivinka, tvořili architekt Michal Palaščák, krajinářská architektka Klára Stachová, rakouská architektka a urbanistka Susan Kraupp (spoluautorka revitalizace břehů vídeňského Donaukanal) či francouzský krajinářský architekt Emmanuel Jalbert, působící v čele kanceláře In Situ.

Jak bylo naznačeno úvodem, změny, které by v souvislosti s uskutečněnou soutěží mohly nastat, mají rámec jednak rekreační, jednak ryze technický, spočívající v realizaci protipovodňových opatření. Hlavním úkolem však bylo zpřístupnění řeky obyvatelům města, což souvisí s uvedeným rekreačním zaměřením soutěže – to sestává ze samostatné stezky pro cyklisty a bruslaře, přičemž levý břeh se zaměří na architektonické prvky nábřeží (doplní jej kolonáda a terasy), pravý bude mít spíše přírodní charakter.

Za vítězným návrhem, jenž byl odměněn částkou 550 000 Kč, stojí tým vedený Ivanem Rullerem, jejž tvoří Václav Čermák, Miroslav Korbička, Miloš Trenz a Petr Valíček. Druhé místo obsadil německý ateliér bauchplan, třetí cenu získal česko-britský tým sestávající z kanceláří consequence forma, Djao-Rakitine a JV Projekt VH.

Slibnost soutěže potvrzuje skutečnost, že autoři všech tří oceněných návrhů budou vyzváni k dalším jednáním s městem, přičemž s jedním z nich bude uzavřena smlouva na další projekční práce. Koryto jedné ze dvou brněnských řek (nepočítáme-li říčku Ponávku, která by měla být v příštích letech rovněž revitalizována) by se tak dočkalo důležitých úprav, jež by zároveň zvýšily atraktivitu zóny mezi koupalištěm Riviéra a kancelářskou čtvrtí Spielberk Office Centre.

Čtěte další články na téma Brnourbanismus

Foto a zdroj: BrnoNabřeží řeky Svratky