1. června 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na okraji Bratislavy v jedné z jejich industriálních čtvrtí byla dokončena zdařilá konverze objektu Mlynica, který je součástí areálu Lehkých stavebních hmot. Šestnáct let nevyužívaný a chátrající objekt se podle návrhu architektů z GutGut proměnil na skvostné místo určené k bydlení, pořádání akcí a jako kanceláře.

„Architektonický návrh využívá konstrukční a statickou podstatu původní stavby. S železobetonovou kostrou vyplněnou porobetonovým zdivem fasád zachází volně a novou náplň pouze vkládá do stávajícího obalu. Fasády otevírá účelově na místech, kde je to v souladu s novou dispozicí, bez komponování a s respektem k únosnosti stávajících obvodových konstrukci. Nové otvory mají volnou a čitelnou kompozici v protikladu k původní racionální mřížce okenních otvorů typické pro industriální objekt,“ uvádí tým architektů z GutGut.

„Objekt mlynice je vertikálně funkčně rozčleněn na tři celky. Návrh jednotlivé části nového programu – event, administrativní prostory a byty, nechává mezi sebou komunikovat přes ústřední halový prostor bývalé výroby. Tvrdá konstrukce nosného skeletu je doplněna transparentními příčkami nové dispozice, měkkými dřevěnými výplňovými panely, profilitovými stěnami a volně vedenými rozvody médií bez kapotáže. Z ústřední haly jsou zpřístupněny původní betonové násypky, do kterých jsou vloženy tři nové podlaží pro administrativu,“ dodávají.

Velmi zdařilá a příkladná konverze bývalého industriálního objektu září ohleduplným přístupem, kdy byla očištěna původní konstrukce na základ a vestavěny nové prvky. Tímto architekti vytěžili maximum z původní stavby, která po těchto nadčasových úpravách nabízí velkorysých 3 695 metrů čtverečních užitné plochy. Mimo proměny interiéru je nutno vyzdvihnout i kvality řešení fasády, její skromnou barevnost a nadčasovost.

Čtěte další články na téma konverzeSlovensko

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: GutGut