13. prosince 2018 –– architektura –– Ondřej Krynek

Pražský architektonický ateliér Cuboid postavil v jihomoravském městě Kuřim novou sportovní halu. Jednoduše tvarovaný až minimalistický objekt zaujme fasádou ze střídavých černých a bílých ploch. Objekt s nadčasově řešeným interiérem rozšiřuje oblast se s dalšími sportovišti města.

„Objem haly je tak navržen jako kompaktní prolamovaná kra, která svou vnější formou reflektuje vnitřní provoz. Lomy fasád jsou zároveň předěly bílých a černých ploch. Tvar a barevnost vyčleňují stavbu ze svého okolí. Důležitým atributem čelní fasády je dlouhé úzké pásové okno lemující ochoz hlediště, které již z daleka příchozím avizuje život a aktivitu uvnitř domu,“ uvádí trojice architektů Aleš Papp, Milan Vít a Magdaléna Pappová, kteří se svým návrhem vyhráli v roce 2009 v mezinárodní architektonické soutěži.

„Jádrem budovy je sportovní plocha o velikosti hřiště pro házenou 40×20 metrů, světlé výšce 10 metrů a jednostranným stupňovitým hledištěm pro cca 360 diváků. Sportovní plochu je možno s ohledem na větší flexibilitu pronajímání rozdělit na třetiny pomocí síťových opon spouštěných z prostoru střechy. Provoz budovy je funkčně rozdělen na část pro sportovce ve spodní úrovni -3,5 metrů a na část pro diváky na výškové úrovni vstupní haly s recepcí, která je zároveň společným komunikačním bodem. Na spodní úrovni, přístupné ze vstupní haly po schodišti, jsou vedle vlastní sportovní haly umístěny šatny se sprchami pro sportovce i rozhodčí, bloky toalet a sklady nářadí. Na vstupním podlaží se vedle již zmíněné vstupní haly s recepcí a hlediště nacházejí toalety pro diváky, klubovna s výhledem na sportovní plochu a strojovna přístupná po samostatném schodišti ze spodní úrovně,“ dodávají k dispozičnímu rozdělení haly.

Interiér o celkové užitné ploše 2 478 metrů čtverečních je samozřejmě z velké části využit na sportoviště určené pro více druhů sportů. Koncept interiéru je až stroze jednoduchý, přesto velmi zdařilý. Černá a bílá se z fasády budovy přesouvá dovnitř, doplňuje jí industriálně vyhlížející obnažená konstrukce střechy, šedá na podlaze a vhodně použité dřevo. Celkově má hala trochu chladný skandinávský styl, ale vkusně řešený a ideální pro tento typ sportoviště a jeho zázemí.

Čtěte další články na téma stadion

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Cuboid