12. února 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy představil koncept nového železničního mostu v Praze na Výtoni. Dlouhodobě neudržovaný most z roku 1901 je ve velmi špatném stavu a podle návrhu týmu architekta Romana Kouckého by mohl být nahrazen mostem novým v podobném designu, jenž by navíc mohl být rozšířen o jednu kolej.

„Vzhledem ke zvýšeným nárokům na zatížení a provoz nového železničního mostu bude most tříkolejný. Byla zvolena kombinovaná prostorová konstrukce – příhradový nosník se síťovým uspořádáním se dvěma ohnisky ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku. Taková konstrukce pracuje mnohem efektivněji se silami a hmotou. Navržená geometrie nosníků, táhel a trubek tak nabídne Pražanům novou podobu mostu, který snese nejpřísnější srovnání. Přidanou hodnotou bude, že se stane něčím víc než pouhou napodobeninou nebo kopií. Z nedávných příkladů rekonstrukcí železničních mostů vyplývá, že repliky nedopadají z konstrukčního a zejména estetického hlediska vůbec dobře. Kvůli normám dochází ke změně proporcí konstrukcí a tím i ke ztrátě elegance,“ uvádí IPR s tím, že architektonický tým při navrhování maximálně využil stávající kamenné konstrukce.

„Historické kamenné konstrukce budou v rámci předmostí konzervovány a důstojně prezentovány jako památky. Nad původní prvky viaduktu bude nejprve v místě zastávky položená nová železobetonová deska nástupišť, stojící na rastru betonových sloupů. Poté bude možné historické konstrukce pod ní restaurovat a udělat i archeologický průzkum zasypaných oblouků. Na uliční úrovni výtoňského předmostí vznikne následně nádražní hala a nové, potenciálně zajímavé prostory určené pro drobnou komerci a kulturu. Na nástupiště povedou z úrovně ulice schodiště a výtahy,“ dodávají zástupci IPR.

Čtěte další články na téma Prahamost

Foto: ZAN studio a Ester Havlová
Zdroj: IPR Praha