6. května 2019 –– architektura –– Ondřej Krynek

Rozsáhlá brněnská čtvrť Špitálka se brzy promění. V jednokolové mezinárodní ideové urbanistické soutěži vyhrálo v silné konkurenci 26 návrhů pražský architektonický ateliér Aulík Fišer. Část nevyužívaného průmyslového areálu a jeho okolí se proměn na chytrou čtvrť plnou parků.

„Nová městská čtvrť nabídne bydlení pro tři až čtyři tisíce obyvatel, nové pracovní příležitosti i služby, zároveň to bude atraktivní lokalita v docházkové vzdálenosti historického centra. Ideje z nejvýše oceněných návrhů teď město použije pro zadání územní studie širšího území, která bude následně použita pro změnu Územního plánu města Brna a pro samotnou výstavbu a oživení této části města,“ řekl náměstek primátorky a člen poroty Petr Hladík.

„Návrh je ambiciózní, a přitom realistický. Autoři propojují okruh městských parků s nábřežím Svitavy. Parky tak tvoří základní osy, podél kterých je členěna výstavba. Zároveň tím vytváří řadu rozmanitých veřejných prostranství, ale také hustou síť stezek pro pěší a cyklisty. Citlivě pracují také s průmyslovými budovami, které bylo nutné ponechat z důvodu nenarušení provozu tepláren,“ řekl k vítěznému návrhu ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Čtěte další články na téma urbanismusBrno

Foto a zdroj: Kancelář architekta města Brna