17. ledna 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

V české obci Opatov postavili architekti z Atelieru 111 novostavbu dílen, které se zcela vymykají tomu, co se pro podobné účely běžně staví. Zářivě bílá a částečně prosklená hala se sedlovou střechou a světlíkem slouží hlavně pro servis velkých zemědělských strojů. Její interiér je pak stejně jednoduše čistý jako exteriér.

„Novostavba dílen, nacházející se v zemědělském areálu na okraji obce Opatov, je určena především pro servis a údržbu velkých zemědělských vozů a strojů. Součástí objektu je i zázemí pro zaměstnance celého areálu: sociální zařízení, šatny a denní místnost. Výraz dílen nese prvky jednak původních okolních klasických zemědělských staveb: sedlová střecha, střešní světlík, zároveň je však hmotově přizpůsoben svému účelu,“ uvádí autoři Veronika Indrová, Jiří Weinzettl a Michal Hamada.

„Opláštění z bílého trapézového plechu je obdobné s opláštěním sousední bioplynové stanice. Konstrukční prvek v podobě příhradové konstrukce vytváří výrazný lineární světlík v místě střešního hřebene. Světlík a boční prosklené fasády jsou navrženy v systému profilového průsvitného materiálu, u světlíku se tak částečně propisuje příhradová konstrukce,“ dodávají.

Čtěte další články na téma architektura

Foto: Alexandra Timpau
Zdroj: Atelier 111