23. února 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Osm zástupců státu, města, městských částí i soukromých společností společně podepsalo memorandum, které rozpohybuje plány konverze chátrajícího Nákladového nádraží Žižkov. Po proměně a revitalizaci celé oblasti zde má vyrůst rezidenční zástavba, škola i nové sídlo Národního filmového archivu. Část původní stavby má být zachována.

„Těší nás, že revitalizace památkově chráněné budovy nákladového nádraží povede ke vzniku zřejmě největšího uzavřeného veřejného prostoru s přiléhajícím náměstím a parkem v Praze. Výsledkem naší spolupráce s hl. městem Prahou, Ministerstvem kultury ČR, s Českými drahami, jakož i dalšími partnery bude vytvoření kulturně-společenských prostor celoměstského významu. Stavby a prostranství s veřejnou funkcí jsou důležitou součástí všech našich projektů nejen na Žižkově, ale i na Smíchově a na Rohanském ostrově. Veřejné prostory jsou to nejcennější, co můžeme občanům naší metropole nabídnout, a proto jejich integrace do našich nových městských čtvrtí je a bude naší prioritou,“ řekl Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group.

„Jsem rád, že Praha dělá vše pro to, aby došlo k znovuoživení budovy Nákladového nádraží Žižkov a okolního prostoru. Nádraží je kulturní památkou a jako takové by mělo sloužit lidem. O to víc, že se do budoucna stane centrem nově vznikající čtvrti,“ řekl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Krom nových bytových domů má být v oblasti, která se má stát novým moderním centrem Prahy 3, vybudována škola, nové sídlo Národního filmového archivu, odborná pracoviště, knihovna a kino Ponrepo. V plánu je i nová tramvajová trať. Po revitalizaci by se nádraží mělo stát multifunkčním veřejným prostorem s parky a novými pěšími trasami.

Čtěte další články na téma konverze

Foto: Sekyra Group
Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy