17. května 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Zlínští architektu ze studia Ellement navrhli a na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně nedávno dokončili revitalizaci více jak 40 let starého veřejného prostoru v okolí prvního segmentového domu. Obdélníkový tvar v cihlově červené barvě zaujme motivy kruhu tvořící místo pro zábavu i relaxaci. Místo ještě zastíní platany.

„Pobytová plocha je materiálově sjednocena, prostor je obdélníkového půdorysu, ve kterém jsou umístěny jednotlivé aktivity. Základním motivem obrazu je prvek kruhu, který plochu člení jak funkčně, tak i graficky. V ploše se propisuje i linka kruhu, který navazuje na půdorysný tvar segmentu. V zadní části plochy navazující na ZŠ je umístěno dětské hřiště, připomínající krajinu,” uvádí autorky Hana Maršíková, Jitka Ressová a Kateřina Páterová.

„V blízkosti hrací plochy je umístěna průlezka pro větší děti. Na tuto plochu navazuje rozptylová zpevněná plocha, sloužící pro pohyb na kole, nebo může sloužit pro aktivity komunitní jako prostor pro setkávání. Osvěžení umožňují v létě vodní prvek ve formě trysek stříkajících z povrchu plochy.Ve zpevněné ploše jsou vysazeny vysoké solitérní stromy – platany, než stromy vyrostou a budou plochu stínit atypický prvek – připomínající slunečníky. V prostoru u segmentu bylo reorganizováno parkování,” dodávají.

Čtěte další články na téma Zlín

Foto: Dušan Tománek
Zdroj: Ellement