4. července 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

V malebné obci Hluboká, který se nachází nedaleko městyse Krucemburk na Vysočině, mají krátce novou autobusovou zastávku. Místo ošklivé původní zastávky ji na stejné místo na náves navrhl ateliér DPA. Dřevěná stavba se sedlovou střechou připomíná malý domek, ale mnohem více budku starých kukaček.

„Územní studie lokality stanovila hlavní principy dalšího rozvoje, máme tedy definovanou pozici pro zastávku novou – nuže, začínáme! Vzhledem ke stávající skladbě objektů, které přiléhají k návsi (objekty se sedlovými střechami a klasickým obytným tvaroslovím i proporcemi), bereme tento atribut za klíčový. Navrhujeme tedy objekt se sedlovou střechou, ten však má disproporčně malou délku traktu, svým objemem tedy může evokovat hodinový strojek kukačka, známý od našich babiček,“ uvádí k původnímu stavu zastávky architekt David Ptáček z ateliéru DPA, který novou zastávku za původně socialistický papundeklový objekt navrhl.

„Abychom tento objekt uchopili citlivě i po materiálové stránce, volíme za hlavní stavební materiál lokální smrkové dřevo: trámy, latě, prkna, šindele. Zpevněné plochy pak realizujeme ve skládané žulové kostce. Vše jaksi účelně, trvanlivě a v souladu s nevelkým rozpočtem. Stavba je vybavena sedací lavicí, poličkou na knihy, košem a lipovým listem pro štěstí. V rámci procesu návrhu jsme kladli důraz na bezpečnost v objektu i kolem něho, trvanlivost a dobrou udržitelnost. Nechť tato zastávka tvoří malou milou dominantu skromné návsi nevelké vesničky v kraji Vysočina,“ dodává.

Na zastávce je příjemný nejen tvar a použitý smrkový materiál, ale také otevřenost této mikro stavby a její vesnický nádech, který jistě neztratí nic ze svého šarmu i za několik desítek let. Neobvyklá je i rychlost realizace a to pouhé čtyři měsíce od zadání i fakt, že zastávku realizovali místní kameníci a truhláři. Mohla by se stát vzorem pro podobné stavby na vesnicích po celé republice.

Čtěte další články na téma rekonstrukce

Foto a zdroj: DPA