12. září 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

V roce 2022 by měla začít rekonstrukce Mariánského náměstí v Praze, jehož podobu navrhli architekti z ateliéru Xtopix. Do svého návrhu zanesli i přání občanů, kteří chtěli z náměstí mít místo pro odpočinek a vytvořit zde prostor pro kulturní akce. Mimo samotného náměstí před radnicí a knihovnami se změní i okolí.

„Oceňuji, že na proměně náměstí pracoval multioborový tým složený z architektů, dopravních inženýrů, vodohospodáře i krajinářských architektů. Náměstí tak splňuje nejenom estetické kvality, ale i funkční. Návrh myslí i na mikroklima ve městě tam, kde jej není možné zlepšit umístěním vzrostlé vegetace. Náměstí je totiž místem archeologických nalezišť a umístit zde více stromů je nereálné. Právě proto bude ochlazování prostoru řešeno pomocí vody, tedy umístěním kašny a mlhoviště,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

„Nový návrh Mariánského náměstí reaguje na zklidňování centra města, ale respektuje také nezbytnou obsluhu území. Návrh mění dopravní využití západní části ulice Platnéřská tak, že Mariánské náměstí zůstává oběma tranzitními směry nedotčeno. Současně však zachovává možnost obsluhy institucí na náměstí,“ dodal náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Krom samotného Mariánského náměstí projde výraznou úpravou i bezprostřední okolí. Vytvořen by měl být pěší koridor v ulici Platnéřská z koryta vedle Klementina, ulice Kaprova a náměstí Franze Kafky  by se mělo stát pěší zónou místo současných parkovacích stání. Datum dokončení rekonstrukce zatím nebylo oznámeno.

Čtěte další články na téma náměstí

Foto: Xtopix
Zdroj: IPR Praha