22. listopadu 2020 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ústecký architektonický ateliér 3+1 Architekti dokončil nedávno v děčínských Maxičkách novostavbu rodinného domu. Minimalistický objekt s černou sedlovou střechou navazující na stejně tmavou fasádu. Svým tvarem a hmotou pak navazuje na přilehlou stodolu. Vesnickou idylku dokresluje vzrostlá lípa.

„Původní dům, ačkoliv plný kouzel, byl svým uspořádáním, konstrukcí a materiály natolik pevně definován, že jsme ho pro náš záměr neuměli smysluplně přeložit standardní rekonstrukcí. Navrhli jsme proto dům nový, následujíc přitom pozičně a měřítkem přesvědčivé historické uspořádání lípa, dům, stodola. Oproti krásným, ale stále vlhkým masivním pískovcovým stěnám a malým místnostem mezi nimi, nám konstrukce ze současných materiálů umožnily vytvořit relativně velkorysé a dle potřeby otevřené prostory v objemu a proporcích podobných původnímu domu,“ uvádí architekt Pavel Plánička a spoluautoři Bruno Panenka a Barbora Urbanová.

„Dřevěná, pohltivě monochromatická kůže domu příbuzná plášti stodoly, je klidným pozadím proměnlivě barevných dějů kolem. Stavebník je sběratel, artefakty se kupí. Nové vrstvy se podivuhodně rychle prolínají a překrývají se starými. Spoje jsou bezešvé. Je tu mnoho odkoukaných původních motivů a též pár posunů a aktualizací. Zastřešením prostoru mezi stodolou a domem byl nastolen jejich nový, bližší vztah. Vzniklé závětří nabídlo přesun hlavního vstupu z boční fasády do štítu. Jihovýchodní fasáda s původním vstupem se uvolnila pro užší spojení vnitřku s vnějškem,“ dodávají architekti.

I když po architektonické stránce by se dům mohl stát jedním z mnoha vzorů pro novou vesnickou zástavbu, interiér působí velmi rozpačitě. Světlý interiér v kombinace se dřevem a tmavými rámy oken je nadčasový a architekti se zde nezmýlili. Horší je už vybavení, které si nejspíš majitel vybíral sám. Laciná svítidla nad jídelním stolem a další vybavení nijak nekoresponduje s vášní pro retro. Výsledný interiér je vzhledem k jistým vysokým nákladům na výstavbu domu zcela neadekvátně nezdařilý.

Čtěte další články na téma bydlení

Foto: Pavel Plánička
Zdroj: 3+1 Architekti