18. března 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Dlouhodobě zanedbaná oblast okolo stanice metra Hůrka v Praze se promění. Hlavní město Praha společně s Institutem plánování a rozvoje nechalo vytvořit koncept řešení celé oblasti a nyní byl představen nadějný projekt Sluneční náměstí a pěší korzo Seydlerova.

„Studie stanovuje, jaké budovy, v jaké velikosti i výšce je do této lokality možné umístit v souladu s platným územním plánem a zaměřuje se i na zlepšení veřejného prostoru, tedy veškerých ulic a náměstí. Na Slunečním náměstí může v budoucnu vzniknout i nová multifunkční budova Základní umělecké školy,“uvádí zástupci IPR Praha, pro které koncepci navrhli architekti z ateliéru Archum Architekti.

„Řešené území zahrnuje pás veřejných a nezastavěných prostranství vymezený ulicemi Sluneční náměstí a V Hůrkách (s výběžkem parku Suchý vršek), pokračující ulicí Seydlerovou až k ulici Na Zlatě. Jeho jižní frontu tvoří stávající souvislá zástavba bytových domů, severní frontu zástavba blokové a solitérní zástavby. Na západě je řešené území ukončeno ulicí Pod Hranicí, za kterou se rozkládá Centrální park s Nepomuckým rybníkem a Makču Pikču,“ dodávají s tím, že do konce března se sbírají podněty veřejnosti před finální verzí projektu.

Čtěte další články na téma Praha

Foto: Archum Architekti
Zdroj: IPR Praha