30. března 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Před časem dokončil architektonický ateliér ADR krásný projekt Javornické palírny. Z původní hospodářské usedlosti z konce 19. století vznikla stylová palírna. Soubor rekonstruovaných, dostavěných i nových budov nabízí kompletně zařízenou palírnu, hostinec s tanečním sálem, obchod a ubytování pro členy rodiny. Jednoznačně místo k zastavení při cestě na jih Čech.

„Snahou architektů bylo zachovat maximum z původních architektonických prvků budov a tam, kde to již nebylo možné je nahradit podobnými charakteristickými detaily přenesenými z jiných jihočeských staveb. U novostaveb jsme volili materiály nové, současné, avšak s respektem k původní stavbě. Takže například vzniklo řešení, kdy všechny původní střechy mají červenou pálenou krytinu, tzv. bobrovku, naopak všechny novostavby mají stejnou krytinu, ale černé barvy,“ uvádí architekti Petr Kolář a Aleš Lapka.

„Návrh vzhledu budov, výraz fasád i tvar střech, byl výrazně ovlivněn bezprostředním okolím a tak bylo použito převážně tradiční řešení jak tvarové, tak materiálové. Většina fasád má klasickou vápennou omítku, části budov s dřevěnou nosnou konstrukcí jsou obloženy dřevěnými prkny, pouze pro palírnu samotnou bylo zvoleno pohledové zdivo z plných cihel natřené bílou barvou jako akcent významu budovy. Plochy dvora, zápraží a ostatní prostory kolem budov jsou vydlážděny z přírodních kamenů, převážně žuly,“ dodávají.

Interiéry domů, které jsou z velké části využitelné ve dvou podlažích, velmi příjemně kombinují původní styl staré doby a některé modernější prvky. Zaujme především starý nábytek, industriální svítidla či obrazy, jenž jsou v kontrastu s moderním ocelovým schodištěm, kamny i jednoduchými okny. Je jisté, že investice do celého projektu musela být obrovská, ale je to další ze vzorů, jak přistupovat k rekonstrukcím podobných objektů nejen na vesnici.

Čtěte další články na téma rekonstrukce

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: ADR