10. června 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Po několik let trvající velké rekonstrukci byla v loňském roce pro veřejnost znovu otevřena Státní opera Praha. Pražský architektonický ateliér Masák & Partner provedl řadu stavebních a restaurátorských prací, které budově dodalo původní krásu a lesk. Zajímavostí je krom modernizace také zpracovávání projektu v metodice BIM.

„Státní opera Praha, jedna z nejvýznamnějších českých památek, prošla komplexní rekonstrukcí jak samotné historické části, tak i provozní části divadla. V průběhu přestavby došlo k významným stavebním a restaurátorským zásahům a také k razantní modernizaci divadelní technologie. Z technického hlediska se Státní opera díky těmto úpravám stala nejmodernější divadelní scénou v České republice, která obstojí i ve světovém měřítku,” uvádí autor projektu Jan Luštický, s ním na projektu spolupracovali Martin Růžička, Jakub Masák a Jaroslav Svěrek.

„Objem stavebních a restaurátorských prací byl enormní. Do detailu je zrestaurována i sochařská výzdoba. Za zmínku stojí především busty Schillera, Goetha a Mozarta na průčelí budovy. Ty byly po 2. světové válce zničeny a mělo se za to, že se na průčelí Opery nikdy nevrátí, protože se nedochovala ani dokumentace jejich vzhledu. My jsme ale věděli, že historickou budovu Státní opery v Praze navrhla a postavila firma Fellmer a Helmer, která ve stejné době pracovala například i na Opeře v Curychu, kde byly umístěny busty týchž velikánů. Je proto pravděpodobné, že byly totožné. Zbývalo tedy zajistili už jen 3D scan bust a na jejich základě byly vytvořeny kopie, které nyní zdobí průčelí budovy Státní opery,” doplňuje ateliér. Rekonstrukce je natolik povedená, že projekt je nominován na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma rekonstrukce

Foto: Petr Šolar
Zdroj: Masák & Partner