16.07.2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Ve středu města Žďár nad Sázavou vznikla nová lávka na Farských humnech, kterou navrhl brněnský ateliér Refuel. Jednoduchá stavba z betonu, železa a hlavně dřeva je funkčním a esteticky příjemným prvkem zdejšího parku. Krom spojení pro pěší nabízí také odklon cyklostezky z místní rušné silnice. Nechybí ani možnost bližšího kontaktu s vodní hladinou.

„Farská humna nebo Farčata je místní název pro historicky nezastavěnou plochu mezi ulicí Veselskou a Sázavou. Na Farských humnech až do poloviny 20. století končilo město. V padesátých letech 20. století zde byla navržena zástavba. Tento plán nebyl nikdy realizován. Prostor byl nevyužitý do začátku 21. století. Následně byl na tomto místě vybudován park,“ uvádí autoři projektu Zbyněk Ryška a Jan Skoupý.

„Lávka je součástí širšího projektu Rozvoj cyklistických stezek ve Žďáře nad Sázavou a okolí a revitalizace parku Farská humna. Cyklotrasa je lávkou odkloněna ze silnice I/19 a umožňuje napojení čtvrti s místním názvem Stalingrad na centrum města bez nutnosti překonávat rušnou komunikaci I. třídy. Lávka spojuje oba břehy v místě příčné cesty parkem z Veselské ulice na levém břehu a Žižkovou ulicí na pravém břehu,“ dodávají.

Autoři projektu vytvořili esteticky velmi příjemnou lávku, která místní park zdobí a díky hojnému použití přirozeně stárnoucího dřeva bude s parkem žít dále. Nezapomněli ani na tolik potřebný kontakt s vodní hladinou, jenž se nabízí v podobě několika schodů k řece. Lávka je navíc na obou svých koncích do krajiny přirozeně napojena. Projekt si díky svému řešení zasloužil nominaci na Českou cenu za architekturu.

Čtěte další články na téma most

Foto: Kamil Saliba
Zdroj: Refuel