12. srpna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Součástí jedné z větších usedlostí v obci na Českolipsku je i bývalý špejchar, místo pro ukládání zrní. Usedlost se před mnoha lety vlastnicky rozdělila a budovy chátraly. Ze špejcharu se podle návrhu architekta Jana Mareše stalo stylové místo pro rekreační bydlení. Budově byla vrácena původní krása.

„Budova špejcharu byla nově uzpůsobena pro potřeby rekreačního bydlení s ohledem na původní charakter objektu. Do domu byl vloženo několik nových otvorů, které změnily orientaci vnitřních prostor i je dostatečně prosvětlily. Hlavní obytný prostor je nově přístupný z upraveného terénu přes předsazenou dřevěnou terasu a zaujímá celé původní patro špejcharu. Vnitřní prostor stavby je tak soustředěn do jedné místnosti, s okny do všech světových stran,“ uvádí architekt Jan Mareš.

„Obytný prostor má přehledný koncept, který v sobě zahrnuje všechny základní funkce, tedy prostor pro vaření, stolování a odpočinek. Prostor je členěn jen solitérními bloky vybavení. Obytný prostor je otevřen do krovu objektu, kde je rovněž vyčleněn prostor pro spaní. Na fasádě domu bylo rozhodnuto přiznat jednotlivé stopy původních stavebních materiálů. Tyto prvky byly znovu očištěny a vyspraveny. Následně byla fasáda barevně sjednocena bíle lomeným vápenným zátěrem. Vznikl tak plastický reliéf, který zachovává historické vrstvení a jehož povrch se proměňuje během dne podle úhlu dopadu slunečních paprsků,“ dodává.

Po zdařilé konverzi, která byla jistě finančně a časově náročná, vzniklo příjemné místo k bydlení. Povedl se nejen exteriér domu, ale také jeho interiér. Drží totiž zcela patřičný venkovský styl s industriálním šmrncem. Příjemné je velké sedací bezrámové okno i centrální kamna. Až na stojací lampu je provedení perfektní a mohlo by se stát vzorem pro konverze podobných objektů.

Čtěte další články na téma konverzebydlení

Foto: Lukáš Žentel
Zdroj: Jan Mareš