26. srpna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Severovýchodní část města Plzeň nazývaná Bukovec připomíná místy malebnou vesnici. Její součástí byla donedávna i zemědělská usedlost, která prošla z velké části zásadní rekonstrukcí. Za šest let se statek zvnějšku omladil a proměnil na současné bydlení, které má navíc ponechány některé tradiční prvky včetně materiálů jako je kámen.

„Statek, z jižní strany vymezený ulicí Nad Mlýnem, před rekonstrukcí sestával z trojice objektů: obytného stavení a přilehlé sýpky na západní straně dvora, někdejších chlévů při severní ohradní zdi a stodoly uzavírající nádvoří od východu. Dům se sýpkou obývá původní vlastník, ponechali jsme jej proto zatím beze změny. Havarijní stav zbývajících budov nás přiměl k jejich demolici. S pokorou k duchu místa jsme však spolu s celistvou formou dvora zachovali také půdorysnou stopu objektů a do značné míry i jejich objemy. Chlévy jsme nahradili dvojdomem, stodolu rodinným domem se sdíleným společenským prostorem a na místě někdejšího stavení při uliční zdi jsme navrhli parkovací stání,“ uvádí architekti Ondřej Janout, Bohuslav Strejc a Martin Spěváček

„Původní obvodovou zeď statku jsme v jižní části zachovali a prolomili ji pouze vjezdem do dvora. Nově navržené budovy jsme pojednali soudobými prostředky s respektem k původní struktuře. Kompaktní hmotu novostaveb s tradičním sedlovým zastřešením a dřevěnými okny jsme rozšířili o nízké přístavky, odlišené plochými střechami i nenápadnou tmavě šedou barvou a velkoryse prosklené směrem k řece. Kontextuální přístup, symbioticky spojující staré s novým, je nejlépe patrný v realizaci rodinného domu. Jeho součástí jsme učinili štít a navazující část zdiva stodoly,“ dodávají.

Na výsledné realizaci se velmi příjemně propojuje moderní či spíše současný přístup k bydlení s odkazem na místo a venkovskou tradici ve formě použití dřeva a kamene. Zajímavé je ponechání některých původních prvků, jako například původní vypínače ve fasádě. Příjemné je přiznání nových materiálů v interiéru, jako například pohledový beton. Bohužel celý projekt trochu kazí některé detaily a hlavně vybavení interiéru.

Čtěte další články na téma rekonstrukcebydlení

Foto: Matěj Hošek a Petr Polák
Zdroj: Projectstudio8