28. srpna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Hrad a pevnost Špilberk v Brně je národní kulturní památka, která před časem prošla velkou rekonstrukcí. Celkem bylo obnoveno devět objektů včetně dříve ohrazených předprostorů. Špilberk otevřel nové prohlídkové trasy a stal se živým kulturním centrem města. Rekonstrukce trvala přes 10 let.

„Jižní křídlo: Nejrozsáhlejším objektem, který byl v na Špilberku v současnosti rekonstruován. Vodojemy: V rámci současných úprav zde vznikla expozice s názvem Chrám kamene. Severní přístavek: je rozsáhlý ohrazený areál pod severní hradbou, původně vybudovaný jako konírny a později využívaný jako hospodářský dvůr hradu. Hospodářské zázemí: je malý ohrazený areál uvnitř fortifikačního systému pod východním bastionem. Východní bastion: jedná se o úpravu cenného historického prostoru, který slouží jako malá letní scéna s vybavením,“ uvádí architekti Radko Květ, Jiří Zrzavý, Pavel Pijáček, Richard Mátl a Lukáš Gergela.

„Východní bašta: je objekt, který sestává z několika vzájemně propojených částí z různých historických období. Severovýchodní bastion: Je pobytová plocha na fortifikaci pevnosti, která byla rekonstruována se záměrem znovu odhalit monumentální stavbu předsunutého opevnění. Střední křídlo: bylo upraveno s ohledem na sjednocení nadzemních expozic a propojení komunikačního systému hradu. Hlídka 4: budova a přilehlý ohrazený areál v parku na úpatí hradu byl dlouhá léta bez využití a po požáru v havarijním stavu,“ dodávají.

Náročná a jistě i nákladná rekonstrukce, která započala už v roce 2008 a trvala více jak deset let, skončila citlivou proměnou řady míst. Ze Špilberku se však stalo příjemné a návštěvnicky mnohem dostupnější místo se současnými evropskými parametry. Naštěstí po dokončení z místa nevystupují žádné moderní výstřelky a objekt může působit svým géniem loci.

Čtěte další články na téma rekonstrukceBrno

Foto: Gabriel Dvořák
Zdroj: Architektonický atelier Radko Květ