29. srpna 2021 –– architektura –– Ondřej Krynek

Na západ od Prahy u Hostivic v obci Břve vyrostla velmi nezvyklá Kaple Panny Marie, Hvězdy evangelizace. Jedná se o drobnou stavbu na soukromém pozemku se soukromým investorem. Usazena je v zahradě a slouží převážně k televizním přenosům konaných mší. V místě má ještě vzniknout biblická zahrada.

„Jejím tajným přáním také byla realizace kaple v rámci zahrady, která k hospodářství náleží. Od jejího záměru už byl jen krůček k tomu, aby vznikl ve své podstatě nový stavební druh – televizní kaple, tedy místo určené především k přenosu mší svatých přes televizní obrazovky k lidem, kteří se nemohou mše zúčastnit osobně. Vzniká tak stavba v zahradě, která nechává protékat atmosféru místa přes kamery až k divákům televizních obrazovek. Veškerý děj v kapli se odehrává na pozadí přírody a diváci tak vlastně sledují dvojí obraz,“ uvádí architekti Anna Hájková a Pavel Kyška k projektů kaple, která vznikla v areálu Aleny Filípkové.

„Kaple je navržena jako krychle o hraně 5 metrů tak, aby vyhovovala všem specifikům, které s sebou nesou televizní přenosy (možnost závěsu osvětlení a techniky pod strop apod.). Jedna její strana je otvírací (v takové míře, jakou opět dovoluje televizní technika), aby mši sv. nebo jiné události v kapli mohli přihlížet i další lidé, kteří se dovnitř nevejdou. Tyto možnosti podporuje i umístění kaple na drobné terénní vlně,“ dodávají.

Nová dominanta areálu, které se paní Filípkové vrátil po revoluci v zuboženém stavu, působí díky přírodnímu stavebnímu materiálu svěže a nenuceně. Interiér využívá stejných materiálů včetně dřevěného kusového nábytku. Rozumně je řešeno i okolí, kde vznikly kamenné cesty.

Čtěte další články na téma kostel

Foto: Leoš Ryška a František Tomis
Zdroj: Adeko projekt