5. listopadu 2021 –– interiér –– Ondřej Krynek

V Rožnově pod Radhoštěm proběhla další zdařilá konverze bývalého průmyslového objektu. Po nedávné rekonstrukci etážovky ze 30. let byla proměněna bývalá barvírna v průmyslovém areálu Loany. Podle návrhu Henkai Architekti zde vznikl nový výrobní prostor, kanceláře, ateliéry, dílny i byt.

„Průčelí domu s rampou a ocelovým sloupovím nesoucím její zastřešení tvoří venkovní nástupní prostor z ulice do nové Barevny s dílnami, ateliéry, kancelářemi a bytem. Hlavní provozní část je umístěna v prvním podlaží. Ze společného foyeru a chodby vizuálně komunikující z výrobou velké haly jsou přístupné jednotlivé ateliéry a byt v zadní části. Barevnu navíc tvoří dvě samostatně přístupné jednotky velká a malá. Malá jednopodlažní, určená k využití jako obchodní jednotka nebo kancelář. Velká převýšená dvoupodlažní určená pro využití jako dílna, kancelář bistro atp,“ uvádí architekti k rekonstrukci objektu ze 70. let 20. století.

„Samotné ateliéry a byt s mezipatrem jsou nasvětleny mimo fasádních oken také měkkým světlem ze střešních světlíků. Jejich mezipatra umožňují přímý kontakt s ocelovou konstrukcí příhradových vazníků nesoucích prefabrikované betonové panely střechy. Architektura interiéru je vestavěná do stávající výrazné konstrukce průmyslové haly, přímo využívající estetický a prostorový potenciál zastřešení. Nosná konstrukce je svou fyzioplastickou formou jakousi přirozenou dekorací prostoru interiéru,“ dodávají.

Interiér o celkové užitné ploše 2 775 metrů čtverečních velmi příjemně kombinuje původní industriální architektonické prvky budovy s moderními prvky a vestavbami. Přiznány jsou původní konstrukce a použita původní industriální svítidla. Do toho jsou z jednoduchých materiál vestavěny kuchyně, jednotlivá podlaží, schodiště  nezbytné zázemí. Příjemná je jasná barevnost postavená na bílé, černé, betonu a dřevu. Projekt by se měl stát vzorem přístupu k podobným objektům.

Čtěte další články na téma konverzekancelář

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: Henkai Architekti