13. srpna 2023 –– interiér –– Ondřej Krynek

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy má od minulého roku novou stálou archeologickou expozici nazvanou Archevita s podtitulem Stopami věků. V objektu původní stodoly vznikla rekonstrukcí instalace světové úrovně, kterou navrhl Projektový ateliér pro pozemní stavby a architekturu. Expozice vznikla vestavbou a návštěvníky čeká mnoho zajímavého z období pravěku v měřítku 1:1.

„Jedná se o rekonstrukci a přestavbu stodoly, v jejíž volné obdélníkové dispozici jednopodlažního interiéru, otevřeného do krovu sedlové střechy, byla vytvořena nová vestavba, která člení interiér pro potřeby a provoz archeologické expozice. Hlavní vstup do objektu je situován do stávající východní brány, v interiéru na něj navazuje skleněná hranolová předsíň,“ uvádí architekti Tomáš Šantavý, Tomáš Tomsa, Tomáš Efler a Jana Klementová.

„V přízemí je větší západní prostor věnován pro expoziční instalaci, kterou mohou návštěvníci po vyznačené trase procházet, a prostorově je otevřen atriem do galerie v patře. Návštěvníkům je zde díky rekonstrukcím pravěkých staveb, hospodářských a výrobních zařízení přiblížen styl života našich předků. Vnitřní rozvržení staveb, respektive vnitřního zařízení je v zásadě záchrannými výzkumy nedoloženo, snad kromě otopného zařízení. Stavby tedy kromě umístění pece obsahují již pouze doložené keramické nádoby i nekeramické nástroje různé tvarové typologie, doklady textilní a řemeslné výroby,“ dodávají.

Součástí celé expozice je krom takto živé výstavy také řada skleněných boxů v prvním patře stodoly, kde se návštěvníci typickým způsobem mohou seznámit fotodokumentacemi, 3D modely a rekonstrukcemi nalezených objektů. Ve stodole pak nechybí přednáškový a audiovizuální sál, dětský koutek i videomapping. Muzeum nabízí i řadu speciálních edukačních programů.

Čtěte další články na téma výstavaRoztoky

Foto: Archevita
Zdroj: Projektový ateliér pro pozemní stavby a architekturu