23. července 2021 –– interiér –– Ondřej Krynek

Pod taktovkou pražských architektů z ateliéru ADR probíhá postupná rekonstrukce areálu broumovského kláštera. Řada přišla i na místo bývalého hostince, který zde fungoval od 17. do 20. století. Citlivou rekonstrukcí zde vytvořili stylovou pobočku Restaurace Baroque, která dostala název U Tří růží.

„Nejtěžším úkolem byl návrh funkčního rozvržení, které by respektovalo původní konstrukce a uspokojilo požadavky památkářů na maximální zachování autenticity dochovaných, historicky cenných prvků. Hlavní část restaurace je přístupná, stejně jako původní hostinec, z ulice Růžová a tvoří ho trojice vysokých křížových kleneb. V centru jižního křídla je umístěna kuchyně, na kterou navazuje i prostorný samostatně pronajímatelný sál tvořený čtveřicí klenutých polí s centrálním pilířem. Celé zařízení je funkčně propojeno chodbou, která umožňuje přístup na zahrádku s letním barem v Růžovém dvoře, přístup k hygienickému zařízení a také pro zásobování kuchyně,“ uvádí architekti Aleš Lapka a Petr Kolář z ateliéru ADR.

„Samotnému interiéru výrazně dominují ladné křivky původních klenutých konstrukcí. Koncept složení materiálu pro interiér se odvíjel od možnosti repasování původní prkenné podlahy a jejímu dalšímu využití například pro obklad barových pultů. Dalším výrazným prvkem je odhalení původních vrstev výmaleb, které tvoří po obvodových stěnách restaurace přirozenou patinu. Mezi restaurací a kuchyní je pomocí tradičního strukturovaného zasklení s tabulkovým členěním možnost lehce nahlédnout do útrob kuchyně. Interiér dále lokálně doplňují repasované prvky jako například původní kamna, kamenná ostění, kompozice různých malých okének a dvířek tam, kde by je nikdo nečekal. Na chodbách je položena teracová dlažba české výroby ve výrazném šachovnicovém vzoru,“ dodávají.

Na interiéru restaurace Baroque, který má užitnou plochu velkorysých 542 metrů čtverečních, je příjemná strohost. Pobočka U Tří růží má ponechaná původní okna i historicky cenné prvky, které byly repasovány. Příjemné jsou mosazné prvky, jemný šedý sedací nábytek i přírodní dřevěná podlaha. Stejně dobře jako interiér pak vypadá menu samotné restaurace.

Čtěte další články na téma interiérrestaurace

Foto: BoysPlayNice
Zdroj: ADR