10. srpna 2021 –– interiér –– Ondřej Krynek

V prostorách externích jednacích místností centrály CETIN vzniklo nové Muzeum komunikačních technologií, které nabízí ucelenou historii komunikačních technologií v českých zemích. Architekti z ateliéru Archigraf navrhli působivý interiér inspirovaný tištěnými spoji a vybavili jej exponáty od potrubní pošty až po digitální technologie.

„Z rozsáhlé sbírky předmětů byly vybrány ty nejdůležitější. Ústředním bodem prostoru je hlavní exponát, telefonní ústředna P51, která je funkční a s využitím instalovaných telefonních přístrojů lze sledovat automatické propojení hovorů. Kromě množství telefonních přístrojů jsou zde také vystaveny fragmenty potrubní pošty, dálnopisy i části digitálních technologii,” uvádí autoři Martin Kocich, Jan Dluhoš a Michal Bureš.

„Hlavním grafickým motivem je stejně jako v horních patrech inspirace tištěným spojem. Tento protíná prostor ve formě stropního podhledu a polepu prosklených stěn. Motivu vedení je zde záměrně hodně, aby návštěvník získal dojem, že je uvnitř elektronického zařízení. Vizuální řešení je odlišné od běžných kancelářských pater. Využity jsou zejména technické materiály. Podlahové dílce jsou opláštěny pozinkovaným plechem. Celkově je prostor světelně zatlumen, aby se výstavní exponáty mohly samostatně uplatnit,” dodávají s tím, že centrálu společnosti najdete v ulici Českomoravská.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Ve starých továrnách v Chomutově postaví muzeum vozů Praga

Ve starých továrnách v Chomutově postaví muzeum vozů Praga

Čtěte další články na téma muzeum

Foto: Martin Kocich
Zdroj: Archigraf