21. dubna 2008 –– média –– Ondřej Krynek

Nedávno vyšlá graficky hezky zpracovaná kniha Český design 01, mapuje na 280 stranách posledních sedm let českého designu. Do kapitol o interiéru, módě, grafice a průmyslového designu se dostalo více jak tři sta padesát trefně vybraných produktů od více jak sto sedmdesáti autorů.

Publikaci Český design 01 sestavila z toho nejzajímavějšího na české scéně designu od roku 2000 historička umění Tereza Bruthansová, s jejímž jménem se můžeme setkat například v časopise Dolce Vita. Výsledkem je připomenutí 38O předmětů a produktů od 174 autorů.

Veškeré vybrané produkty jsou po úvodním slovu autorky na téma tradice českého designu, události v designu, český design v zahraničí, pro jednodušší orientaci rozděleny do čtyřech stěžejních kapitol interiér, průmysl, móda a grafika.

Samotná kniha upoutá už svým grafickým zpracováním, které je na české poměry vcelku netradiční a k obsahu knihy se přesně hodí. O nápadité koláže na obálce, hru s písmy a celkovou výraznou barevnost knihy se postaralo svým typickým rukopisem Studio Najbrt a Zuzana Lednická.

V publikaci nejen, že najdeme množství kvalitních fotografií s detailními popisky, ale často jsou výsledné produkty doplněny i o komentáře samotných autorů. Na závěru knihy je pak možné se seznámit s autory prostřednictvím adresáře s faktografickými údaji o designérech.

Kniha v anglické i české mutaci je určena spíše laické veřejnosti, jelikož mapuje poslední roky designu u nás především obrazovou formou i zajímavostmi, a tak odbornější pohled na věc postrádá. Rozhodně ale ukazuje, jaká síla v českých designerech je, připomenutím a objevením nejlepších kousků v republice.

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Společnost Prostor