30. srpna 2010 –– média –– Ondřej Krynek

Do prodeje se dostala významná kniha o českém designu s názvem Design Pro. Na více jak 300 stranách mapuje dvacet let průmyslového designu v českých zemích a v kapitolách Vize, Prototypy a Výrobky představuje 140 projektů od 80 designerů. Najdeme v ní od vypínače a traktoru přes lyže až po telefonní budku.

„Představujeme vám soubor projektů českých průmyslových designérů, který je zaměřený na technické obory. Design pro průmysl, pro výrobce, pro nové výrobky. Chytrý design, který využívá moderní materiály a technologie,” říká Jana Pauly, autorka 340 stran silné knihy Design Pro. Ta monitoruje posledních 20 let průmyslového designu v Česku prostřednictvím 140 projektů, které se bohužel jen asi z poloviny dostaly do výroby.

„Český design zahájil v  roce 1990 nové dějství a za dvacet let se změnil k nepoznání. Designeři odevzdávají výrobcům počítačové modely, které jsou často podkladem pro zhotovení prototypu nebo přímo pro sériovou výrobu. Na scénu přichází nová silná generace designérů, čerstvých absolventů nebo ještě studentů designérských ateliérů vysokých škol,” doplňuje druhý z autorů publikace Jiří Hulák.

Kniha zaujme už svým zpracováním. Její čtvercový formát ve flexi vazbě je ještě přebalen stříbrně potištěným pauzákem, jenž při posunu odhalí barevné nápisy. Po několikastránkovém úvodů, kde Jiří Hulák pojednává o začátcích a vývoji designu u nás, následuje 70 stran pro Vize, asi 40 stran pro Prototypy a 130 stran pro reálné Výrobky. Nechybí ani pár stran pro Případové studie a několik desítek stran pro profily designerů. Každému projektu je věnována jedna až dvě strany se všemi potřebnými náležitostmi. Velkou výhodou je, že kniha je dvojjazyčná v češtině a angličtině.

V knize najdete i mnoho zajímavých prototypů a realizací o nichž nikdy nebylo příliš zmínek. Krom Škody Joyster a vlaku Pendolino zde čtenáři najdou mnoho zajímavostí jako například skládací kolo Locust 1, kuchyňský pomocník Millius, traktor Innotrac, stan Větev, označovače jízdenek, metro M1, lyže Sporten, a mnohé další. „Chtěli jsme co nejvěrněji ukázat proces designu, a proto jsme u každého projektu hledali skici, náčrtky, ale i fotografie nebo vizualizaci modelu či makety. Snažili jsme se přiblížit proces navrhování včetně zachycení technických a technologických kritérií,“ řekl vydavatel knihy Jindřich Dušek. Doporučená cena knihy je 1 000 korun.

Knihu zakoupíte za zvýhodněnou cenu na DesignBuy.cz

Foto: Ondřej Lazar Krynek
Zdroj: Designum