20. února 2015 –– média –– Ondřej Krynek

Osudy bývalého tajného rekreačního střediska na Vystrkově na Orlíku sleduje nový český experimentální film Resort,který natočil Martin Hrubý. Půlhodinový snímek ukazuje aktuální stav bývalého architektonického skvostu postaveném v takzvaném bruselském stylu. Až do 7. března jej můžete zhlédnout v pražské Galerii UM na UMPRUM.

„Resort je půlhodinový film na pomezí dokumentárního, experimentálního a hraného filmu, který pojednává o osudech bývalého tajného rekreačního střediska KSČ na Vystrkově na Orlíku. Letní resort u Orlíku může být v mnoha aspektech vnímán jako trojrozměrná kronika politických, ekonomických, sociálních i kulturních zvratů, jež se odehrály v československém, respektive českém prostředí od 50. let 20. století až do současnosti. Toto letovisko, jež bylo dlouhou dobu uzavřeno okolnímu světu, je prostorem dějinného zhuštění. Svědčí o kolapsu socialistického snu a zločinnosti komunistické totality, o bujaře nevázaném a neprůhledném kapitalismu 90. let a nebo o banálním katalogovém luxusu současnosti,“ uvádí k filmu UMPRUM.

„Jsou v něm zapečetěny proměny estetických kánonů, politických, morálních i sociálních ideálů. Kromě uvažování o dějinné transformaci se projekt snaží podat letmou zprávu o výjimečné architektuře střediska a naznačit kulturně-politický i estetický kontext jeho vzniku. Dotýká se palčivého tématu architektonického dědictví období komunistické totality, poměru architektury a ideologie, nebo vztahu architektury a filmového obrazu. Film mimo jiné sleduje změny vkusu, stále se měnící představy o přepychu a výlučnosti, odlišné motivace a strategie provozovatelů. Vznik vystrkovského areálu souvisí s týmem architektů-vězňů, kteří byli v 50. letech účelově odsouzeni, aby zrealizovali několik staveb pro komunistický stát. Jejich největším dílem byl pravděpodobně právě projekt letního odpočinkového resortu na březích nově vybudovaného vodního díla Orlík,“ dodávají zástupci vysoké školy.

Čtěte další články na téma UMPRUMfilm

Foto a zdroj: UMPRUM