3. dubna 2015 –– média –– Ondřej Krynek

NFA neboli Národní filmový archiv má nový vizuální styl a logo, na kterém již dva roky pracuje české studio Laboratoř vedené Petrem Babákem. Velmi netradiční styl a proměnlivé logo je dílem tří grafických designérů a využívá hned několik různých motivů, jenž nejsou jen prvoplánově filmové. Objevují se zde chemické vzorce, květiny a různá označení.

„Vznikla sada motivů, v první fázi odkazujících na základní téma SBĚRU a ARCHIVACE. Na rozdíl však od filmu, který od začátku do konce člověk dokáže ovlivnit snad ve všech jeho složkách, šlo nám spíše o určité atavismy sběračství, o vzpomínku uloženou někde v hloubi z dětství, kdy jste sbírali kusy přírody, které jste mohli ovlivnit maximálně tak tlakem a délkou lisování. O vzpomínky, které pak už jako film star do svých filmů stejně otisknete, protože to bývají ty nejhlubší a nejvrásnitější orby. Motivy sběru jsou však proměnlivé a my je dolujeme ve sbírkách a v lidech NFA. NFA – tři znaky vyvedené v písmu Executive, jsou lapidárně tuhé, odvolávají se na stabilitu a pevnost instituce; pod nimi probíhají ty pravé sběračské orgie, šťavnaté bublání a ševelení,“ uvádí ke konceptu Petr Babák.

„Jedním okruhem jsou KYTKY, listy, halucinogenní vlčí máky, tisícileté přesličky a jiné sběračské krásy, plné zastaveného života a nepřenosného genomu; dalším okruhem je emoční CHEMIE, libido probíhající v mozku, které dokáže našlehat film do vrcholné extáze; dále jsou to konkrétní archivační ČÍSLA všech filmů uložených v suchých a přívětivých poličkách skladů NFA, a nakonec samotní MISTŘI. Tedy portréty těch, které z filmových pláten za ty roky filmování známe i neznáme. Všechny tyto VRSTVY, ano, ARCHIVOVÁNÍ JE PŘECE VRSTVENÍ, se budou dále objevovat ve všech podobách vizuálního stylu NFA. Stylu, který se dneškem neuzavírá. Budou se na něm podílet i samotní zaměstnanci – výzkumníci NFA, a který s lehkostí pojme jak gelovaného Hugo Haase, lepou Barbarellu nebo střapatého Rákosníčka. Stylu, který pojme technicky přísný vzoreček kmitajícího dopaminu i rozpínající se plíseň filmovou. Tu však mají v NFA dávno pod kontrolou!“ dodává Babák.

Dva roky trvající, i když stále nekončící práce má hned několik výstupů. Hlavním je logo ze třech písmen NFA a rozmanitého pozadí. Druhým důležitým segmentem jsou různorodé tiskoviny od brožur, katalogů a plakátů až po vizitky, vstupenky a štítky na dveře. V neposlední řadě má laboratoř na svědomí i nový web NFA. Dílem studia je i navazující vizuální styl pro kino Ponrepo a kavárnu v kině Ponrepo. Dalších aplikací stylu se můžeme brzy těšit.

Čtěte další články na téma grafikalogo

Foto a zdroj: Laboratoř