10. září 2018 –– média –– Ondřej Krynek

Městská divadla pražská se rozrůstají o divadlo Komedie a po téměř deseti letech mění svůj vizuální styl. V soutěži šesti grafických studií jej navrhla dvojice Ondřej Zámiš a Roman Černohous. Nový styl je založen mimo jiné i na autorském písmu, jenž je nápaditě aplikováno v logu a dalších použitích od plakátů a programů až po reklamní předměty.

„Dnes žijeme v komunikačně a vizuálně roztříštěné době a my jsme k tomuto trendu nechtěli ještě více přispívat. Proto, spíše než logo, vznikl systém, který hravě kombinuje hlavní název instituce s jeho částmi, ty se ovšem netváří jako jednotlivé scény, ale naopak tvoří jeden celek – jedno slovo,“ řekl Ondřej Zámiš k vítěznému návrhu.

„Nevnímáme komunikaci Městských divadel pražských jako princip hlavní značky a podznaček, ale jako jednu identitu, jeden systém, který je variabilní, proměnlivý, kde všechny jeho části jsou na stejné úrovni, vzájemně se podporují a tvoří celek – Městská divadla pražská. Jednota a jednoduchost, to jsou hlavní hesla, která nás provázela při tvorbě návrhu nové identity Městských divadel pražských,“ dodal.

Čtěte další články na téma logotypografie

Foto a zdroj: Městská divadla pražská