29. září 2019 –– média –– Ondřej Krynek

S historií téměř 160 let a více jak 160 000 členy je Sokol největší a nejvýznamnější tělovýchovnou organizací v České republice. Pražské grafické studio Dynamo Design navrhlo pro Sokol novou silnou vizuální identitu. Její součástí je vlastní písmo i řada zdařilých aplikací od reklam přes oblečení až po reklamní předměty.

„Vizuální prezentace Sokola za stavem členské základny a pestrou škálou moderních aktivit velmi zaostávala, působila zastarale a často amatérsky. Proto na objednávku České obce sokolské v Dynamu vznikl nový corporate design, který má za cíl jak změnit vnímání Sokola širokou veřejností, tak sjednotit roztříštěnost dosavadní komunikace a v neposlední řadě dát všem členům další důvod k hrdosti na svou příslušnost k Sokolu,“ uvádí k nejnovějšímu počinu tým Dynamo Design, který stojí i za kosmetickým faceliftem samotného kulatého loga Sokola.

„Základním motivem se stal princip duality, který se zrcadlí ve všech sokolských aktivitách historických i současných, ať jde o zdravý rozvoj těla i ducha nebo Sílu lví a vzlet sokolí. Nová identita proto pracuje s dominantní dvojicí barev, červenou a bílou, customizovaným písmem Tyrš / Fügner od Vojtěcha Říhy a dalšími prvky, které dávají vyniknout silným stránkám sokolské organizace – linkami, rámečky, patterny, charakteristickým stylem piktogramů a šablonami layoutů, resp. prací s fotografií, textem a grafikou,“ dodávají s tím, že ve vizuálech se objevuje i pětice základních hodnot Sport, Občanství, Komunita, Osobnost a Laskavost.

Čtěte další články na téma grafikalogo

Foto a zdroj: Dynamo Design