26. června 2020 –– média –– Ondřej Krynek

Mladí studenti grafického designu na pražské UMPRUM navrhovali v rámci dvou semestrálních zadání nové české bankovky a osobní doklady. Při navrhování spolupracovali se Státní tiskárnou cenin a výsledkem je několik nových kompletních sad bankovek o hodnotách 100 až 5 000 českých korun. Výsledné návrhy je možné do 18. prosince zhlédnout na výstavě v ČNB.

„Tento úkol je velmi komplexní a, jak měli studenti možnost sami zjistit, také velmi nelehký. Propojuje ilustraci, typografii a práci s ochrannými prvky. Musí se navrhovat již s vědomím tisku, který se od standardních tiskovin podstatně liší. Složité bylo také propracování ikonografie natolik, aby bankovky působily jednotně, ale na první pohled byly snadno rozlišitelné,“ přibližuje úskalí navrhování vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie Radek Sidun, který vypichuje návrh Tuana Vuong Tronga, jehož návrhu s hračkami od Libuše Niklové a dalšími českými motivy byly vydány pamětní listy.

„Druhým zadáním, které studenti ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin řešili, byly Osobní doklady budoucnosti. Tento úkol byl založen na podrobné rešerši stávajících dokladů, s přihlédnutím k novým potřebám a funkcím, které by měly už v blízké budoucnosti plnit. Mladí grafici měli nejen modernizovat, ale především vizuálně sjednotit celou sérii dokladů čítající občanský a řidičský průkaz, cestovní pas a osvědčení registru vozidel č. 1. Také v tomto případě se museli kromě samotného vzhledu zabývat i sérii ochranných prvků nejrůznější úrovně,“ dodávají zástupci školy.

Čtěte další články na téma UMPRUM

Foto a zdroj: UMPRUM