6. září 2016 –– móda –– Ondřej Krynek

Šperkařka Alžběta Dvořáková, která je čerstvou absolventkou Ateliéru K.O.V. na pražské UMPRUM, získala nizozemské ocenění Marzee Graduate Prize. Mezi více jak stovkou mezinárodních bakalářských a diplomových prací zabodovala kolekcí šperků, objektů a schránek Tajemství prostoru, které vyrobila z jelení kůže, plátkovaného zlata, stříbra, březového dřeva a mosazi.

„Diplomová práce zhmotňuje osobní téma, vychází z nutné potřeby rekapitulace vlastní tvorby  a odkrývá tak typický způsob, jakým autorka pracuje. Propojuje nasbírané zkušenosti jedenácti let studií umělecké školy s nejpřirozenějším obdobím člověka, dětstvím. S etapou dospívání, kdy člověk získává zkušenosti, vědomosti a rozhled, ale zároveň ztrácí ojedinělý pohled na svět. Inspirace je nalezena ve schopnosti jedinečné perspektivy vidění díky bezmezné dětské fantazii, hravosti, zvídavosti,“ uvádí ke kolekci zástupci UMPRUM.

„Práce se zaobírá tématem člověka, jeho osobním prostorem, který je  znázorněn skrze předmět, konkrétněji šperk nebo schránku. Důraz je  kladen na vlastnosti materiálu (plátkové zlato, stříbro, obecné kovy, dřevo, kůže), ale do velké míry je založen na emoční rovině – snaží se  vizualizovat a zpřítomnit naše skrytá tajemství,“ dodávají s tím, že kolekce vznikla pod vedením Evy Eisler.

Čtěte další články na téma šperky

Foto: Lenka Grabicová
Zdroj: UMPRUM