16. listopadu 2021 –– události –– Ondřej Krynek

V historické budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze byla zahájena výstava Dimenze designu, která je retrospektivní přehlídkou toho nejlepšího průmyslového a produktového designu, který vzešel od studentů ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. K vidění je motorka, auto, nábytek, dekorace i interiérové doplňky.

„Ateliér Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který byl založen v roce 1999, navazuje na dlouholetou tradici výuky průmyslového designu, jejíž základy byly koncipovány na sklonku 30. let 20. století ve zlínské Škole umění, založené společností Baťa. Zlín se stal kolébkou českého průmyslového designu zejména zásluhou takových osobností, jakými byli prof. Vincenc Makovský, prof. Zdeněk Kovář a jeho žák prof. akad. soch. Pavel Škarka,“ uvádí zástupci ateliéru k jeho historii.

„Studium v ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, který od roku 2014 vede doc. MgA. Martin Surman, ArtD., je zaměřeno na navrhování sériově vyráběných produktů z oblastí designu nábytku, interiérových doplňků, elektrospotřebičů, strojů, dopravních prostředků apod. V rámci ateliérové výuky je kladen důraz zejména na vysokou užitnou hodnotu návrhu a jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu, ekologii a výrobní potenciál,“ dodávají s tím, že na výstavě, která je otevřena do 23. ledna 2022, je vidět řada produktů vzešlých ze spolupráci s velkými českými značkami.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

Studenti UTB vystavují hravé Pairs In Squares v Tokiu

Studenti UTB vystavují hravé Pairs In Squares v Tokiu

Čtěte další články na téma výstavaZlín

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v PrazeFMK UTB