18. prosince 2021 –– události –– Ondřej Krynek

Ve znovuotevřeném Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně byla současně se s několika stálými expozicemi otevřena i výstava Jiřího Pelcla a Lucie Koldové. Dlouhodobá samostatná výstava s názvem Lightness má šířeji představovat tvorbu Lucie Koldové a do konce února 2023 představit její komplexní dílo. Zdařile řešená expozice je však pouze kusá.

„Architektonická koncepce je dílem studia Lucie Koldové a vychází ze zákonitostí, které přináší komplikovaný prostor světlíku. Ten nově definují výrazné prvky – pochozí lávky přepažující zastřešenou dvoranu. Cílem je přivést návštěvníky na tyto lávky a obklopit je objekty,“ uvádí kurátorka výstavy Michaela Kádnerová, pod jejímž vedením má výstava divákovi dopřát odlišný pohled na autorčinu tvorbu jako na rozmanitou a radostnou tvorbu.

„Pečlivě vybrané kusy představují designérčinu vrcholnou tvorbu. Soubor signálních děl čítá svítidla, s nimiž je spojována nejčastěji, ale i reprezentativní nábytkové kusy, které ji představují jako všestrannou autorku. Cílem výstavy je nahlédnutí za objekt díky efektní dekonstrukci vystavovaných kusů, které se v komponentech snášejí z pomyslného nebe světlíku, aby se před očima diváka spojily v celek,“ dodává k výstavě.

I když má Lucie Koldová na svém kontě desítky zajímavých výtvorů, nejen pro Brokis, kde je výtvarnou ředitelkou značky, je expozice zatím spíše slabší, pokud nebude později obohacena. Najdeme v ní pouze pár produktů jako trojice svítidel pro Brokis, křeslo pro značku Ton a Master & Master nebo venkovní posezení pro značku Mmcité. Chybí zde tak řada zdařilých kousků od nábytku přes sklo až po brýle nebo šperky. Díky tomu bohužel nemůže být výstava ve znovuotevřeném Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně považována za komplexní.

Čtěte další články na téma Lucie Koldovávýstava

Foto a zdroj: Moravská galerie v Brně