10. června 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Ve středu byl v Praze zahájen 15. ročník celosvětově uznávaného multižánrového festivalu Pražské Quadriennale 2023. Po dobu pouhých 11 dní se návštěvníkům Holešovické tržnice nabídne pohled na současnou scénografii a řešení divadelního prostoru. V několika halách a před tržnicí se představuje 100 tvůrčích týmů z 59 zemí a regionů. Nechybí studentské výstavy, živé akce, přednášky a akce pro děti.

„Při nahlédnutí do programu rezonují v hlavních výstavách čtyři zajímavé okruhy. Prvním je postpandemické zamyšlení se nad křehkostí a pomíjivostí lidského bytí, a nad tím, co je to vlastně domov. V jiných výstavách se zrcadlí urbanismus města s urbanismem určitého typu myšlení o čase a prostoru, místech setkání a způsobu využití veřejného prostoru jak fyzického tak digitálního. Nejbarevnější a nejživelnější jsou výstavy inspirované vlastními tradicemi, folklorem nebo legendami. Posledním palčivým tématem je udržitelnost ve vztahu ke konzumu a jeho ekologickým dopadům,“ říká umělecká ředitelka festivalu Markéta Fantová.

„Soustředěný, vizuálně poutavý a reflexivní program nabízí 5. patro Veletržního paláce, kde se setkávají pohledy do scénografických světů skrze pět programových sekcí a desítky tvůrčích přístupů. Od 35 inovativních prostorů pro performance představených v rámci multimediálních instalací Výstavy divadelního prostoru můžete putovat k výstavě Fragmenty II, která uvádí neotřelým způsobem 23 děl – modelů, scén či objektů v hravé práci s měřítkem. Od ní se návštěvníci mohou přesunout k výstavě knih přihlášených do soutěže Cena za nejlepší publikaci nebo na výstavu studentských zásahů do veřejného prostoru UNCommon Design Project. Svou cestu mohou zakončit na jedné z PQ Performancí, které se uskuteční v prostorách Malé Dvorany nebo Piazzetty NGP,“ dodávají organizátoři akce k programu ve Veletržním paláci.

Další akce se konají na dalších veřejných místech různě po Praze, například v budově DAMu nebo v divadle Disk. V divadle Jatka 78 se pak odehrají PQ Talks a hudební část programu Pražského Quadriennale. Celkově je na akci možné spatřit 300 uměleckých děl. Akce potrvá do 18. června 2023.

Čtěte další články na téma událostiscénografie

Foto a zdroj: Pražské Quadriennale