28. října 2023 –– události –– Ondřej Krynek

Slavný kubistický Dům U Černé Matky Boží, které navrhl slavný architekt Josef Gočár, nabízí už několik let stálou výstavu Český kubismus. V nedávné době se podařilo Uměleckoprůmyslovému museu v Praze, které výstavu pořádá, rozšířit sbírku kubistických předmětů o další hodnotné exponáty. Výstava je dlouhodobá.

„Uměleckoprůmyslové museum v Praze získalo v loňském roce díky mimořádné dotaci poskytnuté Ministerstvem kultury ČR kvalitou i rozsahem nejvýznamnější privátní sbírku kubistických artefaktů, kterou vytvořila Nadace českého kubismu. Ta také více než deset let pečovala o její propagaci a prezentaci formou expozice v Bauerově vile v Libodřicích. Tuto sbírku tvoří 14 nábytkových souborů (59 předmětů) a dalších 65 položek-souborů keramických, kovových i skleněných prací (s více než 160 sbírkovými kusy), zahrnuje díla nejvýznamnějších představitelů kubismu – Vlastislava Hofmana, Josefa Gočára, Pavla Janáka a dalších autorů,“ uvádí kurátoři výstavy Lucie Vlčková a Radim Vondráček.

„Muzeu se touto akvizicí podařilo zásadním způsobem rozšířit svou sbírku kubistického designu, jíž prezentuje ve stálé expozici Český kubismus, o zcela nedostupná díla, zhodnotit některé soubory nábytku a keramiky jejich scelením (například nábytek Vlastislava Hofmana pro sochaře Josefa Mařatku), a umožnit tak uchování dokladů výjimečného fenoménu českého umění pro příští generace i pro jeho reprezentaci v zahraničí,“ dodávají.

Mezi řadou nových exponátů českého kubismu, který se u nás jako v jediné zemi rozvinul jako styl pronikající od designu až po architekturu, najdeme například kanelované vázy a dózy od Pavla Janáka, dózy od Josefa Šimáka, vázy od Antonína Procházky, řada objektů od Vratislava Hofmana, plakáty od Milana Grygara a Zdeňka Zieglera a další cenné artefakty.

Čtěte související článek na DesignMag.cz

V Praze otevřena rozsáhlá výstava Český kubismus

V Praze otevřena rozsáhlá výstava Český kubismus

Čtěte další články na téma kubismusvýstava

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze