30. ledna 2024 –– události –– Ondřej Krynek

Až do poloviny května 2024 je možné v historické budově Uměleckého musea v Praze navštívit výstavu Šperk, forma, obsah, která poutavě propojuje historické a současné šperky do jednoho výstavního konceptu. V expozici najdete cenné historické šperky z 16. století i tvorbu současných významných šperkařů jako Helena Frantová nebo Eva Eisler.

„Výstava propojuje historické i současné šperky ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Tuto kolekci doplňují šperky autorů a soukromých sběratelů, aktuálně nošené či uchovávané jako památka. Výbojná i konvenční díla libovolné datace svým setkáním upozorňují na různá sdělení, která mohou šperky nést. V první části výstava přináší téma času – šperky s tvarem nekonečné smyčky, pohyblivá díla včetně mechanických hodinek i šperky z materiálů, které degradují časem, například led nebo mýdlo,“ uvádí k výstavě muzeum.

„V druhé části se výstava soustředí na šperky, které zobrazují jednotlivé figury i výjevy s více aktéry, stejně tak izolované motivy nebo útržky scén. Často jde o motivy užívané napříč staletími, třeba Eróta/Amora a jeho šípu. Celý obraz vzniká až spojením šperku s lidským tělem. Závěr výstavy patří dílům, která naznačují ideje šperkových instalací stálé expozice UPM Art, Life. Umění pro život. Zvou diváka, aby pokračoval k expozičním okruhům Šperk a světlo (v sále E) a Šperk a tělo (v sále D),“ dodávají zástupci muzea.

Čtěte další články na téma výstavašperky

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze