6. března 2024 –– události –– Ondřej Krynek

V Číně narozený a v Japonsku celý život působící architekt Riken Yamamoto se stal laureátem nejprestižnější ceny za architekturu na světě Pritzker Prize 2024. Do svých aktuálně 78 let proslul svou výraznou architekturou s typicky japonskými minimalistickými rysy s decentní zdobností. Postavil vily, bytové domy, komplexy domů, muzea, radnice, knihovny a školy. Hraje si s transparentností, prolínání hmot a otevřeností prostoru.

„Silnou a konzistentní kvalitou svých staveb usiluje o důstojný, kvalitnější a bohatší život jednotlivců – od dětí po seniory – a jejich sociálních vazeb. A činí tak prostřednictvím samozřejmé, ale skromné a výstižné architektury, s konstrukční poctivostí a přesným měřítkem, s pečlivou pozorností ke krajině okolí. Jeho architektura jasně vyjadřuje jeho přesvědčení prostřednictvím modulární struktury a jednoduchosti formy. Nediktuje však aktivity, spíše umožňuje lidem utvářet si v jeho stavbách vlastní život s elegancí, normálností, poezií a radostí,“ uvádí ve svém hodnocení porota Pritzker Prize.

„Riken Yamamoto se ve svých projektech záměrně zabývá co nejširší škálou typů staveb i měřítek. Ať už navrhuje soukromé domy nebo veřejnou infrastrukturu, školy nebo hasičské stanice, městské haly nebo muzea, vždy je přítomna společná a společenská dimenze. Jeho neustálá, pečlivá a podstatná pozornost věnovaná komunitě vytváří systémy veřejných mezioborových prostor, které podněcují lidi k různým způsobům setkávání. Například celý prostor budovy Saitamské prefekturní univerzity (1999) je koncipován jako společenství,“ dodávají k jeho přístupu k architektuře.

Z dnešního pohledu je řada jeho staveb monstrózní, neosobní, strohá až technická. Skrývá však řadu nápadů, jednoduchých symbolů a odkazů ke známému nebo alespoň povědomému, což často velké stavby zlidšťuje. Celkově rád používá otevřené a prosklené plochy, které do interiérů přinášejí dostatek denního světla a propojují domy, muzea, kanceláře i knihovny s okolím. Yamamotovy stavby působí současně i přesto, že často vznikly před několika desítkami let.

Čtěte další články na téma JaponskoPritzker Prize

Foto: Tom Welsh
Zdroj: Pritzker Prize