27. dubna 2024 –– události –– Ondřej Krynek

Uměleckoprůmyslové museum v Praze otevřelo velkou výstavu Český porcelán tří století 1792 až 2024. Expozice nabízí kurátorský výběr významných i méně známých exponátů vzniklých v několika českých porcelánkách a to v mnoha různých stylech. Mezi mnoha exponáty je i nejstarší porcelánový výrobek z Čech a to koflík s nápisem Vivat Böhmen z roku 1794.

„Český porcelán tří století je vůbec první výstavou, která se pokusí ve zkratce přiblížit vývoj porcelánu vyrobeného na území Čech od jeho počátků až k dnešním dnům. Navíc expozice představí ucelenou historii českého a československého porcelánu poprvé z hlediska výtvarného vývoje, tedy prostřednictvím vzhledu porcelánových výrobků typického pro určitá období,“ uvádí kurátoři výstavy Jan Mergl a Lenka Pánková Merglová.

„Na poměrně malém prostoru provede návštěvníka proměnou tvarů a dekorů stolního i ozdobného porcelánu v různých etapách, upozorní na zajímavá řešení a významné mezníky. Období empíru, biedermeieru, historismu a secese vystřídají dekorativismus a funkcionalismus, za úspěchy na bruselské přehlídce následuje doba socialistické velkoprodukce a po útlumu v období privatizace nabídneme pohled na dnešní situaci, kdy vedle zavedených společností vstupují na trh s rozmanitými porcelánovými kolekcemi i ateliéry návrhářů. Základním úkolem výstavy je upozornit na zručnost modelérů a nadání malířů v minulosti, stejně jako sledovat propojení práce návrhářů a designérů s násl dodávají.ednou tovární realizací a velkoprodukcí v nedávné i bezprostřední současnosti,“

Mezi významnými exponáty výstavy, která potrvá až do 8. září 2024, je také řada váz a koflíků s precizními ručními malbami Prahy nebo třeba Karlových Varů, porcelánové soupravy pro císaře Ferdinanda I., secesní soupravy s květinovými dekory, plastiky reprezentující Československo na Expo 58 i současný český porcelán o významných designérů dneška.

Čtěte další články na téma výstavaporcelán

Foto a zdroj: Uměleckoprůmyslové museum v Praze