21. května 2024 –– události –– Ondřej Krynek

Až do poloviny června je možné v pražské Galerii Kvalitář možné navštívit výstavu Vrstvy času, na které představuje výtvarnice Eva Eisler abstraktní objekty z přírodních materiálů jako je dřevo nebo kámen. Drobné plastiky připomínající například mrakodrapy jsou sestaveny z menších geometrických objektů. Hostem na výstavě je Jiří Příhoda, který zde vystavuje premiérově fotografie.

„Na rozdíl od své dřívější tvorby, jež se vyznačovala formální čistotou, zakotvenou v minimalismu a matematickém řádu, sleduje současná práce Eisler proces pomalé a tiché transformace. Tento tvůrčí proces je promyšlený, přesto dává prostor pro improvizaci, adaptaci a podřizuje se kontemplativní disciplíně. Záměrný low-tech přístup naznačuje vzdor vůči kvapnému pokroku. Nic do sebe nikde dokonale nezapadá, exaktní linky jsou nahrazené přirozeným tvarem použitých materiálů – lámaného kamene a odřezků dřeva. Geometrie se v sochařském provedení mění pod úhlem divákova pohledu, je předmětem reinterpretace,“ uvádí galerie k výstavě.

„Eisler si pro svoji výstavu vybrala speciálního hosta – Jiřího Příhodu, který je známý zejména pro své náročné architektonické a sochařské projekty. V tomto případě však Příhoda vůbec poprvé představuje jeden ze svých nejranějších počinů, dosud nevystavenou fotografickou dokumentaci svých intervencí do veřejného prostoru pralesa pod hradem Roštejn mezi Třeští a Telčí z druhé poloviny osmdesátých let. Jedná se o cyklus fotografií, představující sochařský park, v němž Příhoda specifickým způsobem dočasně přetransformoval bývalou hradní oboru tak, že v jakékoliv její části bylo možné vždy vidět jeden z jeho objektů/intervencí. Tento celek nezvyklého veřejného prostoru proměnil, ovlivněn divokými osmdesátými léty, a téměř až implicitně vrátil do hluboké, možná až tribální minulosti našeho pokolení. Operuje totiž nejen s proměnou samotných přirozených tvarů stromů nebo skalních útvarů, ale hojně také využívá síly přírodních živlů, zejména větru a ohně,“ dodávají zástupci galerie.

Čtěte další články na téma výstava, Eva EislerJiří Příhoda

Foto a zdroj: Galerie Kvalitář