2. března 2011 –– události –– Hana Hrudová

Impozantní budova Federálního shromáždění, která byla navržena v 60. letech architektem Karlem Pragerem se od konce února 2011 stala příhodným místem, kde je možné shlédnout výstavu pořádanou Centrem pro středoevropskou architekturu věnující se výzvě tohoto významného českého architekta nazvanou Město nad městem.

Samotná budova Federálního shromáždění, v níž jsou v rámci výstavy nyní obnoveny prohlídkové trasy, měla sloužit tehdejšímu parlamentu, avšak dle představy Karla Pragera to mělo být pouze její dočasné využití a následně se měla změnit v kulturní kongresové centrum.

To se však nestalo. Parlament v budově zůstal až do počátku 90. let, kdy ho zde vystřídalo rádio Svobodná Evropa. Veřejnosti byla budova zpřístupněna až v roce 2009, když přešla pod Národní muzeum.

Pragerova výzva Město nad městem přímo navazuje na budovu Federálního shromáždění, která byla koncipovaná jako dům nad domem. Jednalo se o experimentální bytovou výstavbu v pražských Košířích, která měla tvořit alternativu k panelákové výstavbě a měla být aplikovatelná na těžko zastavitelné plochy. Projekt z různých důvodů realizován nebyl, avšak Prager se ho nadále snažil aplikovat na jiná pražská místa.

Kromě dobových plánů, fyzických modelů a různých počítačových animací mohou návštěvníci na výstavě najít interaktivní model představující Košířské údolí. S jeho pomocí si může každý návštěvník se superstrukturou dle libosti hýbat nebo různě točit a sestavovat tak svoji vlastní. Děti si zde své superstrukutry mohou vytvářet z lega. Každý si navíc může sestavit svůj vlastní katalog z výstavy a to prostřednictvím trhacích bloků.

Foto: CCEA a Jan Vebr
Zdroj: Národní MuzeumCCEA