29. března 2011 –– události –– Hana Hrudová

Galerie Jaroslava Fragnera přináší v současných dnech do Prahy výstavu House Behaviorology japonského Ateliéru Bow-Wow, která byla vytvořená pro benátské architektonické bienále 2010. V rámci expozice jsou k vidění detailní modely v měřítku 1:20 a to téměř dvaceti domů, dále pak technické výkresy a dvě doprovodná videa.

Ateliér Bow-Wow byl založen v roce 1992 dvojicí architektů Yoshiharu Tsukamoto a Momoyo Kaijima. Jejich tvorba se zaměřuje na různá odvětví architektury od architektonických návrhů až po urbanistický výzkum, ale zároveň tvoří například i umělecká díla pro veřejné prostory. Yoshiharu Tsukamoto se spolu s Ryue Nishizawou (ateliér SANAA) podílel také na expozici japonského pavilonu v Benátkách pod názvem Tokyo Metabolizing.

Od svého založení vytvořil ateliér na dvě desítky domů, veřejných muzeí a komerčních prostor a to především v Tokiu. V posledních letech rozšiřují svoji činnost i do zahraničí. V roce 2001 publikoval knihy Pet Architecture Guidebook a Made in Tokio, které spolu s dalšími urbanistickými výzkumnými studiemi vedly k vytvoření experimentálního projektu „mikroveřejného prostoru“ a nového konceptu veřejného prostoru.

Zájem ateliéru se soustřeďuje na chování mikro nebo makro klimat v životním prostředí, lidí a budov. Expozice má prostřednictvím modelů znázorňovat tuto behaviorologickou krajinu. Behaviorologie je samostatná přírodovědná disciplína v rámci níž jsou vyvíjeny behaviorálně inženýrské techniky, které je možno aplikovat na záležitosti související s chováním ve všech sférách života.

V rámci doprovodného programu se v den ukončení výstavy, tedy 4. dubna 2011 uskuteční ve velkém sále Kina Světozor v 19 hodin přednáška architektky Momoyo Kaijimy. Výstava bude následně přemístěna do další evropské metropole.

Foto: Bow-WowHana Hrudová
Zdroj: GJF