9. března 2013 –– události –– Ondřej Krynek

Pražská Galerie Jaroslava Fragnera uspořádala v rámci březnového multižánrového projektu Švýcarské jaro hned dvě výstavy současné švýcarské architektury. Swiss Positions představuje udržitelnou švýcarskou architekturu, druhá s názvem DRA II pak realizace z frankofonní části Švýcarska. Výstavy jsou přístupné až do 14. dubna 2013.

Švýcarské jaro je série akcí připomínající dobré vztahy mezi Švýcarskem a Českou republikou. V roce 1993 nás totiž Švýcarsko uznalo jako samostatný stát a švýcarské velvyslanectví v Praze organizuje multižánrový program, který probíhá v březnu v hlavní metropoli. Součástí programu je krom hudebních, prezentačních, gastronomických a jiných akcí i série výstav a přednášek o architektuře v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze.

První čerstvě otevřenou putovní výstavou je Swiss Positions s podtitulem 33 přístupů k trvale udržitelnému způsobu výstavby. Expozice nabízí soubor fotografií 33 nejzásadnějších projektů švýcarské architektury za posledních 20 let. Realizace spojující udržitelný přístup jsou rozděleny do šesti kategorií jako rekreace, infrastruktura, Alpy, venkov, město a předměstí. Samozřejmě se zde setkáváme i s věhlasnými jmény mezi architekty jako Herzog & de Meuron, Buchner Bründler, Diener & Diener Architects, Gion A. Caminada, Bernard Tschumi nebo Peter Zumthor.

„Prezentované projekty zahrnují novostavby i rekonstrukce všech typů – veřejné stavby (muzeum, kaple, sportovní stadion, škola), objekty určené k bydlení (hotel, rodinný dům), ale také prvky infrastruktury (most, stavědlo) a další. Odlišné zaměření budov si vyžádalo různé přístupy architektů z hlediska stavebních technologií, použitých materiálů, ekologie a ochrany životního prostředí. Výsledkem je ekologicky šetrná architektura s výraznými estetickými kvalitami,“ popisují exponáty výstavy organizátoři výstavy.

Druhá výstava má název DRA II s celým názvem Distinction Romande d´Architecture 2010. Výstava připravená stejnojmenným sdružením představuje 30 realizací z frankofonních kantonů ve Švýcarsku zahrnující Fribourg, Jura, Neuchâtel, Vaud, Wallis a Ženeva. Všechny vystavené objekty vznikly v letech 2004 až 2010 a byly vybrány odbornou portou z celkem 256 přihlášených projektů.

„Mezi vybranými realizacemi jsou výrazně zastoupeny školy a veřejné stavby (voliéry, sportovní haly, služby), v menším počtu pak rodinné domy, administrativní budovy a bytové domy. Porota kladla velký důraz na vztah stavba – uživatel, ale oceňovala také udržitelnost, kontextuálnost a tradiční materiály, stejně jako u výše zmíněné výstavy,“ říkají k výstavě, trvající do 14. dubna 2013 v Galerii Jaroslava Frangnera, kurátoři výstavy.

Čtěte všechny články na téma architekturaGJF

Foto a zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera