1. července 2013 –– události –– Ondřej Krynek

Věhlasná Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze po 68 letech mění svůj název a s ním kompletně i grafický design provázející prezentaci školy. Nově bude vystupovat místo špatně vyslovitelné zkratky VŠUP pod názvem UMPRUM. Logo jí navrhl Štěpán Malovec, nové písmo pak vytvořil Tomáš Brousil.

Jedna z nejprestižnějších vysokých škol byla založena v roce 1885 jako středisko pro výchovu sil určených pro umělecký průmysl. Na počátku nesla císařsko-královský název C. k. umělecko – průmyslová škola a až po roce 1945 jí byl ustanoven dodnes používaný název Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze tvořící zkratku VŠUP. Z mnoha důvodů nyní nastal čas vrátit se k předválečné zkratce UMPRUM.

„Praxe ukázala, že celý název školy, který byl zároveň logem, je velmi dlouhý a bohužel v rámci rozmanitých grafických autorských konceptů s různými formáty se dostával v odpovídajícím měřítku do nečitelné podoby,“ popisuje jeden pěti hlavních důvodů změny rektor školy Jindřich Smetana a dodává: „Zkratka VŠUP sice standardně představuje jednotlivá slova názvu, ale je nelibozvučná, pro cizince krkolomná, v překladu VŠ znamená vyšší střední školu a tak se to převádí na Academy atd. Nepotřebujeme nikomu ve zkratce dokazovat, že jsme renomovaná vysoká škola.“

O nový vizuální styl školy se postarala trojice známých grafiků. Logotyp a grafický koncept navrhl Štěpán Malovec, Tomáš Brousil vytvořil písmo registrované jako Umprum a Petr Knobloch připravil koncept internetových stránek. „Východiskem vizuálního stylu je škola samotná. Její věhlas (v historii a současnosti), který se opírá o osobnosti (z řad pedagogů i studentů) a jejich tvorbu (díla či myšlenky). Což je jednak přirozený a jednak bezedný zdroj, ze kterého lze neustále dle potřeby čerpat. Díky tomuto konceptu se bude neustále proměňovat a zapojí se do něj všechny ateliéry školy,“ říká Štěpán Malovec.

UMPRUM s uvedením nového jména a grafického designu představila i několik ukázek aplikací loga i tiskových materiálů. Prohlédnout si můžeme například celý logomanuál, vizitky, reklamní tašky, využití písma Umprum, venkovní reklamní plochy i několik druhů pozvánek, které vždy drží navržený jednotný formát. Na nové stránky školy si budeme muset asi ještě počkat.

Čtěte všechny články na téma škola, typografieVŠUP

Foto a zdroj: UMPRUM